Stypendium Copernicus

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Towarzystwa Copernicus.

Informacje ogólne:

Program stypendialny Towarzystwa Copernicus e.V. skierowany jest do studentów prawa, ekonomii, nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych. Celem programu jest umożliwienia studiów semestralnych na jednym z uniwersytetów w Hamburgu lub w Berlinie oraz 6-8 tygodniowej praktyki na zakończenie semestru.

Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy:

  • na semestr letni (od kwietnia do październik)
  • na semestr zimowy (od października do marca)

Wysokość stypendium

Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

  • miesięczne stypendium w wys. 280 euro;
  • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem;
  • koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia;
  • udział w weekendowym seminarium.

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków Towarzystwa Copernicus przy rejestracji na studia i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

  • studiów stacjonarnych prawa, ekonomii, nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych;
  • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce;
  • znający język niemiecki na poziomie B2/C1;
  • w wieku do ukończenia 26 lat.

Oczekiwania wobec kandydatów

Od kandydatów oczekuje się gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych).


Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku.
Terminy składania wniosków:

– na semestr zimowy – do 1 marca danego roku kalendarzowego
– na semestr letni – do 1 października roku poprzedzającego wyjazd

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: https://www.copernicus-stipendium.de/


Data publikacji: 26 sierpnia 2020