Komunikat dotyczący wymiany zagranicznej studentów w roku akademickim 2020/2021

 

Uczelnie zagraniczne coraz liczniej przekazują Uniwersytetowi informacje o stanie przygotowań do organizacji wymiany studentów lub o przyjętym już stanowisku o jej zawieszeniu, na co najmniej semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Biuro Współpracy z Zagranicą UW monitoruje sytuację i jest w kontakcie z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Na dziś większość z nich przyjęła postawę wyczekiwania i wzajemnego sondowania decyzji odnośnie organizacji przyszłorocznej wymiany osobowej.

Wszystkie uczelnie zwracają uwagę w sposób oczywisty na stan niepewności wynikający z uwarunkowań zewnętrznych (sytuacja epidemiczna w danym kraju, regionie lub mieście; decyzje np. Komisji Europejskiej, władz państwowych, regionalnych).

Ze względu na powyższe czynniki na Uniwersytecie Warszawskim została podjęta decyzja o tymczasowym przyjmowaniu przez Biuro Współpracy z Zagranicą kandydatur studentów przesyłanych przez uczelnie zagraniczne na dotychczasowych zasadach. Decyzja ta obowiązuje do czasu przyjęcia przez Uniwersytet ostatecznego stanowiska w sprawie przyszłorocznej wymiany studentów. Stanowisko to dotyczyć będzie możliwości przyjęcia studentów goszczących („krótkoterminowych”, tj. podejmujących kształcenie przez okres do jednego roku akademickiego) i zostanie podjęte w drugiej połowie czerwca 2020 r.

Uniwersytet Warszawski przyjmie stanowisko w oparciu o następujące informacje:

  • sytuacji epidemicznej w Polsce,
  • decyzji rządu polskiego w sprawie otwarcia granic (obecnie przedłużono restrykcje o miesiąc),
  • decyzji Komisji Europejskiej w zakresie funkcjonowania strefy Schengen,
  • ogólnych możliwości podróżowania, także poza Unię Europejską,
  • możliwości zagwarantowania przyjezdnym warunków bezpiecznej nauki oraz pobytu, w tym zakwaterowania, zgodnych z zaleceniami GIS.

Bardzo proszę o monitorowanie strony internetowej Biura Współpracy z Zagranicą, gdzie publikowane są komunikaty w tej sprawie.

Szczegółowe pytania dot. zagranicznych studentów goszczących należy kierować na adres: iro.incoming@adm.uw.edu.pl.

 


Data publikacji: 18 maja 2020