Wymiana naukowa między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje na stronie NAWA .


Data publikacji: 22 kwietnia 2020