II tura kwalifikacji na studia Erasmus+ zawieszona z powodu COVID-19

Komunikat BWZ nr 11/20/SMS/ 2020/2021

„Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103/2020)” Rok akademicki 2020/2021

 ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji zawieszona z powodu COVID-19

 

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 i wciąż niestabilną sytuacją w większości krajów europejskich Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłosi zasady ogólnouniwersyteckiej tzw. drugiej tury kwalifikacji w lipcu lub sierpniu. Będzie ona dotyczyła jedynie wyjazdów w semestrze letnim 2020/2021.

 

Warszawa, 22.04.2020 r.
Zespół Sekcji Erasmus
Biuro Współpracy z Zagranicą


IRO Announcement nr 11/20/SMS/2020/2021

 

“Erasmus – Mobility for studies (KA103/2020)”

Academic Year 2020/2021

Suspension of additional round of selection for Erasmus+ mobility due to COVID-19

Due to the state of COVID-19 epidemic and the continuously unstable situation in most European countries, International Relations Office at UW (IRO) will announce an additional round of selection for Erasmus+ mobility (second round) in July or August. Please note that applications for the second semester of 2020/2021 only will be possible.

 

Warsaw, 22.04.2020

Erasmus Section
International Relations Office

 

 


Data publikacji: 22 kwietnia 2020