Komunikat do studentów UW – Przerwanie pobytu – Koronawirus COVID19

 

Komunikat BWZ nr 6/20/SMS/SMP 2019/2020 – „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020
Przerwanie pobytu – Koronawirus COVID19 (data wysłania komunikatu: 16 marca 2020)

Przeczytaj do końca – TO  WAŻNE!

W związku z dynamiczną i trudną do przewidzenia sytuacją COVID-19 , Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje:

 1. przeanalizuj ponownie sytuację w kraju pobytu i w uczelni przyjmującej i zdecyduj o skróceniu pobytu i powrocie do Polski.
 1. Od niedzieli 15 marca zamknięte są granice Polski dla ruchu lotniczego i kolejowego.  Więcej na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-chcacych-wracac-do-polski-samolotem.
 1. Jeżeli chcesz wrócić do kraju, możesz wrócić jedynie transportem samochodowym. Istnieje też  możliwość rejestracji na lot czarterowy: lotDoDomu.com.
 1. W przypadku skrócenia pobytu zmieniają się ogólne zasady finansowania stypendiów Erasmus: oprócz stypendium w wysokości zależnej od kraju pobytu za okres potwierdzony przez uczelnię zagraniczną/ instytucję na podstawie wystawionego Letter of Confirmation (studia) lub Learning Agreement After the Mobility (praktyka),  możesz  ubiegać się o zwrot niektórych kosztów, których nie da się odzyskać,   za zakwaterowanie opłacone z góry za kolejne miesiące.
  Decyzję w sprawie uznania kosztów za uprawnione będzie podejmować Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Erasmus+ – tylko za pośrednictwem BWZ UW.
 1. Studenci, którzy wrócili już do Polski i zdalnie kontynuują naukę, proszeni są o kontakt e-mailowy
  z BWZ: marinkovic@adm.uw.edu.pl i podanie daty powrotu.

Procedura dla studentów przerywających pobyt 

 1. Sprawdź, czy masz możliwość powrotu do Polski. Granice niektórych państw zostały zamknięte.
 2. Poinformuj e-mailowo uczelnię/instytucję o zamiarze zakończenia pobytu.
 3. Poproś e-mailowo o wskazówki co do dalszego postępowania np. przekazania tej informacji lokalnym służbom sanitarnym.
 4. Poproś e-mailowo o wystawienie (skan jest wystarczający!) zaświadczenia o okresie studiowania (Letter of Confirmation) lub zaświadczenia o okresie odbycia praktyki (Learning Agreement After the Mobility).

Wzory są dostępne na: studia http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020/; praktyka http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/.

 1. Prześlij e-mailowo skan zaświadczenia do BWZ na adres marinkovic@adm.uw.edu.pl .
 2. Skontaktuj się e-mailowo z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności UW i poinformuj o powrocie.
 3. Po powrocie stosuj rekomendacje / wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW. Rekomendacje dotyczą m.in.  dwutygodniowej kwarantanny polegającej na ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z osobami trzecimi oraz pozostaniu w miejscu zamieszkania.
 4. Ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na wyjeździe).
 5. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, objawów kaszlu lub duszności należy postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, w tym zgłosić się do lokalnego szpitala zakaźnego lub służby sanitarnej.

Uwaga! Od poniedziałku 16 marca do odwołania BWZ pracuje zdalnie, podobnie jak większość wydziałów UW. Możliwy jest zatem tylko i wyłącznie kontakt e-mailowy.

 

Warszawa,16.03.2020 r.

Zespół Sekcji Erasmus
Biuro Współpracy z Zagranicą


Data publikacji: 16 marca 2020