Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

Komunikat nr 5/20/SMS/2020/2021
„Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103/2020) Zagraniczne studia częściowe 2020/2021

 

Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej?

 

980 studentom i doktorantom wstępnie zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus serdecznie gratulujemy!

 

If you don’t understand Polish and would like to receive all the information in English please contact Ms. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl).

 

Co teraz? Przede wszystkim poczekaj na kolejny komunikat.

 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) będzie procedowało jak w poprzednich latach i przystąpi  do organizacji  kolejnych etapów Twojego wyjazdu na studia zagraniczne:

 

Do BWZ dotarła już informacja, kto został zakwalifikowany. Teraz BWZ:

  1. sprawdzi zgodność danych w protokołach wydziałowych komisji kwalifikacyjnych;
  2. sprawdzi liczbę zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymują stypendia socjalne (dane z systemu USOS na 11 marca br.).;
  3. przekaże poszczególnym uczelniom zagranicznym informację o Twojej kwalifikacji.

 

BWZ zaprasza na webinaria instruktażowe „Co dalej po zakwalifikowaniu?”. Odbędą się:

1 kwietnia w języku angielskim,

3, 8 oraz 27 kwietnia w języku polskim. Linki do webinarium prześlemy w terminie późniejszym.

 

Ewentualne pytania w powyższych kwestiach  prosimy kierować wyłącznie telefonicznie (+22 55 24 005) lub e-mailowo : m.kostecka@adm.uw.edu.pl

 

Prosimy też o śledzenie komunikatów dot. COVID-19 na: https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/

 


Data publikacji: 12 marca 2020