Procedura dla studentów przerywających pobyt na stypendium Erasmus+

 

Komunikat BWZ nr 3/20/SMS/SMP 2019/2020 „Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020  

 Przerwanie pobytu – Koronawirus COVID91

 

 1. W związku z licznymi pytaniami dot. możliwości przerwania pobytów w uczelniach i instytucjach,
  w szczególności  na terenie dotkniętych epidemią COVID-19 , studenci, którzy decydują się na skrócenie pobytu, proszeni są o kontakt z BWZ.
 2. Nie zmieniają się ogólne zasady finansowania stypendiów Erasmus:  wysokość zależna od kraju pobytu zależy także od okresu studiowania potwierdzonego przez uczelnię zagraniczną/ instytucję na podstawie wystawionego Letter of Confirmation (studia) lub Learning Agreement After the Mobility (praktyka).
 3. W przypadku przerwania pobytu istnieje możliwość  uznania tego faktu za działanie podlegające tzw. sile wyższej, pod pewnymi warunkami.

 

Procedura dla studentów przerywających pobyt

 1. Poinformuj  uczelnię/instytucję o zamiarze zakończenia pobytu.
 2. Poproś o wskazówki co do dalszego postępowania np. przekazania tej informacji lokalnym służbom sanitarnym.
 3. Poproś o wystawienie (skan jest wystarczający!) zaświadczenia o okresie studiowania (Letter of Confirmation) lub zaświadczenia o okresie odbycia praktyki (Learning Agreement After the Mobility).

Wzory są dostępne na:
– studia http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020/;
– praktyka http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/.

 

 1. Prześlij skan zaświadczenia do BWZ na adres sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl .
 2. Skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności  UW i poinformuj o powrocie.
 3. Po powrocie stosuj rekomendacje / wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. ok. dwutygodniowej kwarantanny polegającej na ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z osobami trzecimi oraz pozostaniu w miejscu zamieszkania.
 4. Ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na wyjeździe).
 5. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, objawów kaszlu lub duszności należy postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, w tym zgłosić się do lokalnego szpitala zakaźnego lub służby sanitarnej.

Data publikacji: 12 marca 2020