Komunikat do studentów UW przebywających za granicą

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

 

Ponadto, prosimy o uważne śledzenie komunikatów publikowanych przez Uniwersytet Warszawski na stronie https://www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/ i komunikatów wydawanych przez władze Twojej uczelni przyjmującej, unikanie podróży, przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk.

 

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu/zakończeniu studiów za granicą i powrotu do Polski:

  1. poinformuj uczelnię przyjmującą, Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW i wydziałowego koordynatora ds. mobilności na UW;
  2. poproś koordynatora na uczelni przyjmującej o wydanie potwierdzenia okresu pobytu na uczelni zagranicznej;
  3. prześlij skan potwierdzenia do BWZ UW;
  4. po powrocie stosuj rekomendacje/wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW.  Rekomendacje dotyczą m.in. 14-dniowej kwarantanny domowej polegającej na maksymalnym ograniczeniu kontaktów bezpośrednich innymi osobami oraz pozostaniu w domu;
  5. ustal e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności możliwość rozliczenia etapu studiów (ważna jest liczba ECTS uzyskana na uczelni zagranicznej);
  6. jeżeli masz złe samopoczucie, gorączkę, kaszel lub duszności i podejrzewasz, że mogłeś się zarazić koronawirusem, postępuj zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i miejscowych władz, zgłoś się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych lub zadzwoń na całodobową infolinię NFZ 800 190 590;
  7. unikaj podróżowania środkami transportu publicznego i kontaktów z innymi osobami,  w tym pracownikami wydziału/Uniwersytetu;
  8. dokumenty przesyłaj pocztą tradycyjną lub w formie skanu; kontaktuj się e-mailowo lub telefonicznie.

 

Bieżące doniesienia na temat sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacje jak chronić się przed zakażeniem można znaleźć na stronach:


Data publikacji: 12 marca 2020