„Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)” – rok akademicki 2019/2020

 

Koronawirus COVID19 we Włoszech  

 

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatem Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wyjazdów do Włoch https://www.uw.edu.pl/komunikat-dot-sytuacji-wynikajacej-z-wystapienia-przypadkow-koronawirusa-sars-cov-2-we-wloszech/.

2. W związku z licznymi pytaniami dot. pobytów w uczelniach i instytucjach  włoskich, w szczególności na terenie północnych Włoch, studenci proszeni są o podjęcie decyzji i kontakt z BWZ w przypadku chęci skrócenia pobytu.

3. Procedura dla studentów przerywających pobyt we Włoszech:

  • Należy poinformować uczelnię/instytucję włoską o zakończeniu pobytu oraz poprosić o wskazówki dot. przekazania tej informacji lokalnym służbom sanitarnym.
  • Należy poprosić o wystawienie (skan jest wystarczający!) zaświadczenia o okresie studiowania czyli „Letter of Confirmation” lub zaświadczenia o okresie odbycia praktyki „Learning Agreement After the Mobility”. Wzory są dostępne na: studia http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2019-2020/; praktyka http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2019-2020/ .
  • Należy przesłać skan zaświadczenia do BWZ na adres kostecka@adm.uw.edu.pl .
  • BWZ poinformuje każdą osobę o dalszej procedurze, która zależy m.in. od długości poświadczonego pobytu.
  • Po powrocie należy stosować rekomendacje / wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz macierzystego wydziału UW. Rekomendacje dotyczą m.in. ok. dwutygodniowej kwarantanny polegającej na ograniczeniu kontaktów bezpośrednich z osobami trzecimi oraz pozostaniu w miejscu zamieszkania.
  • Należy skontaktować się e-mailowo z koordynatorem ds. mobilności w celu ewentualnego uzyskania usprawiedliwienia nieobecności na UW podczas dni kwarantanny.
  • Należy także ustalić możliwości rozliczenia etapu studiów, co jest uzależnione od liczby punktów ECTS zdobyte na wyjeździe.
  • W przypadku złego samopoczucia, gorączki, objawów kaszlu lub duszności należy postępować zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego lub miejscowych władz, w tym zgłosić się do lokalnego szpitala zakaźnego lub służby sanitarnej.

4. Studenci, którzy wrócili z Włoch po semestrze zimowym w okresie krótszym niż dwa tygodnie powinni zastosować procedurę opisaną w punktach od  c do h.

 

Komunikat BWZ nr 2/20/SMS/SMP 2019/2020

Warszawa, 27.02.2020 r.

Zespół Sekcji Erasmus
Biuro Współpracy z Zagranicą


Data publikacji: 28 lutego 2020