Seminarium Academic Cooperation Association (ACA)

Udział przedstawicielki BWZ w Seminarium Academic Cooperation Association (ACA) „What’s New in Brussels”, prezentacja dot. udziału UW w programie Erasmus+ Uniwersytety Europejskie oraz realizacji projektu „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.

 


Data publikacji: 05 lutego 2020