Nabór wniosków w programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów UW

 

Wnioski przyjmowane są do 24 lutego 2020 r. w Biurze Współpracy z Zagranicą, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30–14.00 (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 29 C).

Podpisany wniosek można też wysłać pocztą na adres:

Uniwersytet Warszawski
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 24 lutego 2020 r., liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram konkursu, regulamin programu oraz formularz wniosku znajdują się na stronie www.zip.uw.edu.pl.

Adres mailowy do kontaktu w sprawach konkursu: wyjazdy.zip@uw.edu.pl.

 Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych jest częścią Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ścieżka 3.5 oraz promocji innych działań podejmowanych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.


Data publikacji: 27 stycznia 2020