Dzień otwarty dla zainteresowanych składaniem wniosków o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 24 marca 2020 r., godz. 12:00) na dzień otwarty o charakterze indywidualnych konsultacji, który odbędzie się 27 lutego 2020 r. w siedzibie FRSE.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków. Narodowa Agencja nie formułuje opinii na temat jakości gotowych wniosków.

 

Rejestracja uczestników jest prowadzona online: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/c70bcbb4043c3cad9c700111d29ef430  i zostanie zamknięta 19 lutego 2020 r. lub wcześniej jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Konsultacje mogą trwać maksymalnie 60 minut.

Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie rezygnacji z udziału w spotkaniu na adres: he2@erasmusplus.org.pl.

 

Potwierdzenie terminu i godziny konsultacji zostanie wysłane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W przypadku braku możliwości spotkania o wybranej przez Państwa porze będziemy kontaktować się telefonicznie na podany w formularzu numer telefonu lub mailowo na podany w formularzu adres e-mail w celu ustalenia dogodnego terminu.

 

Osoby, które nie mogły się zarejestrować z powodu braku miejsc, a chciałyby skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt mailowy: he2@erasmusplus.org.pl. Osoby te zostaną powiadomione o możliwości udziału w spotkaniu, jeśli zwolnią się miejsca, lub o możliwości konsultacji w innym terminie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.


Data publikacji: 23 stycznia 2020