Universität Hamburg

Uczelnia: Universität Hamburg

Adres strony internetowej: https://www.uni-hamburg.de

Okres kursu: 3-4 tygodnie

Forma kursu: online

Dla kogo: studenci  drugiego i trzeciego stopnia studiów

Studenci kierunków: fizyka, ekonomia, zarządzanie, lingwistyka, pedagogika, nauki społeczne

Możliwość realizacji jednego z trzech programów:

 1. Particles, Strings & Cosmology: 5 July – 30 July 2021 (up to 8 credits)
 2. Language Diversity, Education and Social Participation: 5 July – 30 July 2021 (up 7.5 credits)
 3. Health Economics: 5 July – 23 July 2021 (up to 6.5 credits)

Warunki finansowe:

 1. Zniżka w opłacie za kurs w wys. 20%;
 2. Stypendium w wys. 545 euro za kurs 3 tygodniowy, 620 euro za kurs 4 tygodniowy.

Szczegółowe informacje: https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools.html

Wymagania:

 • Enrolled as a master’s student or doctoral researcher
 • Advanced knowledge in related fields (Health Economics)
 • Certificate of English language proficiency (equivalent to TOEFL 78)
 • Excellent academic record

Wymagane dokumenty (w języku polskim):

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (min. 3,49)
 3. List motywacyjny  (w języku polskim)
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim)
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie TOEFL 78.

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

 • CV
 • Short motivational statement (200–250 words)
 • Certificate of completed degree program (bachelor’s/master’s degree or equivalent)
 • Transcripts of Record with grade point average (GPA)
 • Language certificate or proof that you are/were enrolled in an English-language study program

Termin składania wniosków do BWZ30 kwietnia 2021 r.
Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24