Xiamen University, Xiamen, Chiny

Adres strony internetowej: Xiamen University (xmu.edu.cn)
Okres pobytu: rok akademicki 2023/2024
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na semestr zimowy oraz 2 stypendia na semestr letni
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego (znajomość języka angielskiego: TOEFL iBT 80; IELTS 6.0; studia w języku angielskim; Dla studentów, którzy zamierzają studiować na XMU w języku chińskim: certyfikat HSK 5 min. 210; dla kierunków ścisłych HSK 4 min. 210);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami XMU (min. 30000 CNY).

Dokumenty wymagane przez uczelnie partnerską:

 1. Scanned copy of valid regular personal passport;
 2. Birth certificate;
 3. Information about the applicant’s family members and supporting documents;
 4. Studying and working experience, providing Degree certificates and academic transcripts;
 5. Enrolment Certificate issued by the home institution;
 6. Current academic transcripts;
 7. Study Plan;
 8. One Recommendation Letter;
 9. Language Proficiency Certificate;
 10. Physical Examination Form;
 11. Financial Support Guarantee Statement;
 12. Other supporting documents possibly required in the procedure of citizenship status preliminary revies.

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w XMU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej. Informacja o programach XMU dostępnych dla studentów wymiennych.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Termin przesyłania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską to 31.03.2023 r. (wyjazd w semestrze zimowym) lub 31.10.2023 r. (wyjazd w semestrze letnim).
 • Więcej informacji dostępnych w dokumencie Xiamen University Factsheet.

Termin składania dokumentów do BWZ: 28.02.2023 r. (wyjazd w semestrze zimowym) i 22.06.2023 r. (wyjazd w semestrze letnim)
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)
W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212