Xiamen University, Xiamen, Chiny

Adres strony internetowej: https://en.xmu.edu.cn/main.htm
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (znajomość języka angielskiego: TOEFL iBT 80; IELTS 6.0; studia w języku angielskim; Dla studentów, którzy zamierzają studiować na XMU w języku chińskim: certyfikat HSK 5 min. 210; dla kierunków ścisłych HSK 4 min. 210);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami XMU (min. 30000 CNY).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską:

 1. Scanned copy of valid regular personal passport;
 2. Enrolment Certificate;
 3. Current academic transcripts;
 4. Study Plan;
 5. One Recommendation Letter;
 6. Language Proficiency Certificate;
 7. Physical Examination Form
 8. Financial Support Guarantee Statement
 9. Other supporting documents possibly required in the procedure of citizenship status preliminary review.

Więcej informacji: Xiamen University Factsheet-2023-2024

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w XMU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej. Informacja o programach XMU dostępnych dla studentów wymiennych.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć do dnia 31.03.2024 r. poprzez portal aplikacyjny.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 08.02.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24