Peking University

Adres strony internetowejhttps://english.pku.edu.cn/
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jednosemestralne
Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia*
Termin stypendium: semestr zimowy 2024/25
Uprawnione jednostki UW: wszystkie**

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Studenci są zobowiązani do wykupienia chińskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty (w języku polskim):

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds.mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego – dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie B2; dodatkowo dla studentów, którzy zamierzają studiować na PKU w języku chińskim: certyfikat HSK.

Dokumenty wymagane do rejestracji przez uczelnię zagraniczną – lista i formularze zgodnie z informacjami dostępnymi w dokumencie Application Instructions for Exchange Students to Peking University

Uwagi:

 • * Uczelnia przyjmująca nie wyraża zgody na kwalifikowanie studentów narodowości chińskiej (ChRL, Tajwan, Hong Kong, Macau).
 • ** Niedostępne dla studentów z wymiany: Health Science Center, School of Software and Microelectronics, Faculty with special pre-requisites, Tailor-made programs, Double-degree courses, Shenzhen Graduate School (case-by-case discussion is needed), English-taught graduate courses of special Master programs (MBA, Master in International Relations, Master in Public Policy, LLM in Chinese Law, Yenching Academy, etc.), Chinese-taught Master-level courses are only available with the faculty’s permit, Courses opened by PKU Education department.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w PKU należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Do dnia 15.04.2024 r. nominowany student powinien złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną: 1) w systemie aplikacyjnym PKU, 2) w wersji oryginalnej w BWZ UW.
 • Więcej informacji dostępnych w dokumencie Q&A for Incoming Students to PKU.
 • Dodatkowe informacje zostaną przesłane nominowanym studentom.

Termin składania wniosków do BWZ: 07.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24