Stypendium Santander dla Erasmusa

Planujesz wyjazd na Erasmus+ w 2024? Zdobądź dodatkowe wsparcie finansowe

Wyjazd na uczelnię za granicą to jedno z najbardziej rozwijających doświadczeń, jakie możesz przeżyć, studiując. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Dlatego wspólnie z Santander Bank Polska przygotowaliśmy Stypendium Santander dla Erasmusa 2024.

W ramach tej inicjatywy oferujemy dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 2500 PLN. Zachęcamy Cię do złożenia wniosku.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ

Dla kogo

Stypendium otrzyma łącznie 95 osób z poniższych uczelni:

 • 30 z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 25 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • 20 z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 20 z Politechniki Gdańskiej.

Jakie kryteria musisz spełnić

 • być beneficjentem programu „Erasmus+”,
 • w roku akademickim 2024/2025 odbyć pobyt za granicą w ramach programu Erasmus+,
 • osiągnąć najlepsze wyniki w nauce (za poprzedni rok akademicki).

Jak aplikować

Aby wziąć udział w rekrutacji, wypełnij formularz aplikacyjny do 19 kwietnia 2024 r.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ

 Ważne terminy

 • nabór wniosków trwa do 19 kwietnia 2024 r.
 • zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 czerwca 2024 r.
 • jeśli będziesz w gronie zwycięzców, będziesz mieć 7 dni na zaakceptowanie przyznanego stypendium.

Szczegóły programu, regulamin i formularz aplikacyjny znajdują się na platformie Santander Open Academy.

Logo Santander Open Academy


Are you planning an Erasmus+ trip in 2024? Get additional financial support!

A trip to a university abroad is one of the greatest development opportunities you can enjoy as a student. Even so, it comes with some costs. That’s why, together with Santander Bank Polska, we have prepared the Santander Scholarship for Erasmus 2024.

As part of this initiative, we offer additional financial grants of PLN 2,500. Feel free to apply!

APPLY TODAY

Who can apply?

The scholarship will be granted to a total of 95 students from the following universities:

 • 30 students from the University of Warsaw;
 • 25 students from the Adam Mickiewicz University in Poznań;
 • 20 students from the University of Łódź;
 • 20 students from the Gdańsk University of Technology.

Criteria you have to meet:

 • you need to be a beneficiary of the Erasmus+ programme;
 • you must go on a trip abroad as part of Erasmus+ in academic year 2024/2025;
 • you need to have achieved top results in the previous academic year.

How to apply

To apply, fill in the application form by 19 April 2024.

APPLY TODAY

Deadlines

 • we are accepting applications until 19 April 2024;
 • the beneficiaries will be selected by 14 June 2024;
 • if you are selected, you will have 7 days to accept the awarded scholarship.

Programme details, terms and conditions, and the application form can be found on the Santander Open Academy platform.