Hankuk University of Foreign Studies

Uczelnia: Hankuk University of Foreign Studies

Adres strony internetowejhttp://international.hufs.ac.kr/

 Okres pobytu:
1 semestr lub 1 rok akademicki

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr zimowy 2021/2022 lub cały rok akademicki

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Udział w „Intensive Korean Program” jest dodatkowo płatny.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (średnia minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (zgodnie z informacją na stronie HUFS – Factsheet, Language Proficiency: https://sites.google.com/hufs.ac.kr/coordinatorguide/Fact-Sheet-and-Eligibility ).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej HUFS):

 1. Printed version of Online Exchange Application from
 2. 1 brief essay of personal history and plan of study
 3. 1 copy of academic transcript
 4. 1 certificate of current enrollment at home university
 5. 1 copy of evidence of proficiency in English language or reference letter if applicable
 6. 1 copy of the information page of passport
 7. Dorm application form
 8. Health examination form (Dorm applicants only)
 9. 1 color photo with white background (.jpg format, 3×4 cm)

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online HUFS do dnia 30.04.2021 r.
 • Lista zajęć dostępnych dla studentów zagranicznych znajduje się na stronie internetowej
 • Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hufsinternationalexchange oraz https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hellohufs
 • Studenci zagraniczni nie mogą rejestrować się na następujące kursy: Law School, Language & Diplomacy, Language & Trade, Communicative Languages, Business College Courses.

 

Termin składania wniosków do BWZ: 08 marca 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń,
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24