Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa

Adres strony internetowejhttp://hufsenglish.hufs.ac.kr/

Okres pobytu: semestr jesienny roku akademickiego 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na pobyt semestralny

Dla kogo: studenci studiów I stopnia i jednolitych magisterskich (wymagany ukończony pierwszy rok studiów) i II stopnia

Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni;
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (informacja na stronie HUFS);
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (minimum 1,700,000 KRW za każdy planowany miesiąc pobytu).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej HUFS):

 1. Printed version of Online Exchange Application form;
 2. 1 brief essay of personal history and plan of study;
 3. 1 copy of academic transcript;
 4. 1 certificate of current enrollment at home University (with Apostille or Korean Consular confirmation for Non-OECD applicants);
 5. 1 copy of evidence of proficiency in English language or reference letter if applicable
 6. 1 copy of evidence of proficiency in English language or reference letter if applicable;
 7. 1 copy of the information page of passport;
 8. Dorm application form;
 9. Health examination form (Dorm applicants only);
 10. 1 color photo with white background (.jpg format, 3×4 cm);
 11. Financial Statement.

Więcej informacji: https://sites.google.com/hufs.ac.kr/hufsinternationalexchange

 

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online HUFS do dnia 30.04.2024 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymienionych jako wymagane przez uczelnię zagraniczną do BWZ.
 • Studenci zagraniczni nie mogą rejestrować się na następujące kursy: Law School, Language & Diplomacy, Language & Trade, Communicative Languages, Business College Courses.

Termin składania wniosków do BWZ: 13.03.2024 r. do godz. 23:59. Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane na inny, niż wskazany w ogłoszeniu adres, zostaną odrzucone z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w formacie PDF) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ  (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:
Dominika Frąk-Dudzińska, email: dominika.frak-dudzinska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, 2 piętro, pokój 24