Hankuk University of Foreign Studies

Adres strony internetowej: http://hufsenglish.hufs.ac.kr/

Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na semestr zimowy 2022/2023 lub cały rok akademicki

Dla kogo: studenci studiów licencjackich (co najmniej 1 semestr ukończony na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (informacja na stronie HUFS).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami na stronie internetowej HUFS):

 1. Printed version of Online Exchange Application form;
 2. 1 brief essay of personal history and plan of study;
 3. 1 copy of academic transcript;
 4. 1 certificate of current enrollment at home university;
 5. 1 copy of evidence of proficiency in English language or reference letter if applicable;
 6. 1 copy of the information page of passport;
 7. Dorm application form;
 8. Health examination form (Dorm applicants only);
 9. 1 color photo with white background (.jpg format, 3×4 cm).

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną nominowany student powinien złożyć w systemie rejestracji online HUFS do dnia 30.04.2022 r. Proszę nie przesyłać dokumentów wymienionych jako wymagane przez uczelnię zagraniczną do BWZ.
 • Lista zajęć dostępnych dla studentów zagranicznych znajduje się na stronie.
 • Studenci zagraniczni nie mogą rejestrować się na następujące kursy: Law School, Language & Diplomacy, Language & Trade, Communicative Languages, Business College Courses.
 • Więcej informacji dostępnych na stronie.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

Nabór zakończony.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, pokój 212