Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków do 31 lipca, do godz. 15:00.
02 czerwca 2023
NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023.

Zapraszamy do składania zgłoszeń.

Szczegóły poniżej.

Program Polskie Powroty NAWA 2023 – nabór wniosków do 31 lipca, do godz. 15:00.

NAWA ogłosiła nabór wniosków w Programie Polskie Powroty NAWA 2023. Program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca 2023 roku, do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA. Wniosek w imieniu własnym oraz UW składa Powracający Naukowiec.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin Programu są dostępne na stronie NAWA.

Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie do BWZ następujących dokumentów:

Ww. dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym wysłaniem wniosku do NAWA.

Opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Rektora dokumenty „Zobowiązanie instytucji zatrudniającej” oraz oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej zostaną odesłane do Państwa e-mailem, oryginał pełnomocnictwa zostanie przekazany pocztą wewnętrzną.


Miesięczne staże dla studentów i doktorantów na Uniwersytecie w Hamburgu
25 maja 2023

Ogłoszenia o naborze:

 


Konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”
08 maja 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 26.06.2023 r.

Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 wnioski projektowe.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 26.06.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.07.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.


EIB Summer School 2023 – Exploring the EU Climate Bank
28 kwietnia 2023

Wyniki konkursu stypendialnego na szkołę letnią „EIB Summer School 2023” w Luksemburgu:

Liczba zgłoszeń: 31

Liczba miejsc: 3

Zakwalifikowani:

 • 1 osoba z Wydziału Neofilologii
 • 2 osoby z Wydziału Prawa i Administracji

Lista rezerwowa:

 • 1 osoba z Wydziału Prawa i Administracji
 • 1 osoba z Wydziału Filozofii
 • 1 osoba z Wydziału Socjologii

Osoby zakwalifikowane oraz wpisane na listę rezerwową zostały poinformowane drogą mailową.


Konkurs STT/KA171/2022 – Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
19 kwietnia 2023

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)

rozpoczęła się ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji do wyjazdów w celach szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) w ramach programu „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI NIESTOWARZYSZONYMI Z PROGRAMEM” (KA171/2022) do następujących uczelni partnerskich:

 • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo – University of Sarajevo (1 stypendium);
 • Czarnogóra, Podgorica – University of Montenegro (1 stypendium);
 • Gruzja, Tbilisi – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (1 stypendium);
 • Palestyna, Nablus – An-Najah National University (1 stypendium).

Konkurs trwa do 17 maja 2023 r. do godz. 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Dokładna informacja dotycząca procedury, zasad, kryteriów organizacji wyjazdów dostępna jest na stronie BWZ.

Pytania dot. konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej (joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078).


EIB Summer School 2023 – Exploring the EU Climate Bank
05 kwietnia 2023

27 June – 7 July 2023 – Luxembourg >>> APLIKUJ <<<

Every year, the EIB Institute hosts the EIB Summer School with the aim to:

 • provide Master’s students with first hand insights about the core activities and responsibilities of the EIB Group
 • build and strengthen a network of current and future stakeholders of the EIB Group through its alumni programme

The Summer School addresses an interdisciplinary and international group of Master’s students from selected partner universities. Participants engage in lectures, seminars, group discussions and case studies to gain a deep understanding of the mission and impact of the EIB Group and how it answers current challenges of the EU and beyond.

Participants have the unique opportunity to get the faculty’s insider view on what it means to be part of the EIB Group and how staff members apply theoretical concepts to very practical challenges of global impact.

The Summer School invites a group of 70 Master’s students to join a 10 day programme – 3 participants will be selected by UW. Students cannot apply directly. The selection proces is fully managed by the International Relations Office.

Through their lectures, EIB staff members provide insights on how the EIB Group answers the challenges facing the EU:

 • acting in the financial market as a key global player in fighting climate change
 • analysing and managing risks relevant to funding green investment projects
 • assessing investment projects from a technical, economic, legal and compliance standpoint
 • defining strategies for the promotion of the European Green Deal

The academic part includes 4-5 hours per day. Beside the curricular activities, participants will collaborate in small multi disciplinary working groups on an assignment that they will present to a jury and their peers on the last Friday of the Summer School. The programme concludes with a festive dinner and celebration in one of Luxembourg’s castles and an (optional) alumni gathering over the weekend.

Draft programme and courses examples

Target students:
The EIB Summer School addresses Master’s students from all academic fields Students with an interest in sustainability, climate change and environment as well as students with a background in engineering and other hard or life sciences.

All participants shall have a substantial understanding of the functioning of European institutions and a basic understanding of finance banking.

Formal requirements:

 • Master’s student or the last 2 years of 5-year master’s studies.
 • Up to 32 years of age
 • Signature of participant agreement
 • EU citizenship is not required. Where applicable, visa fees and handlng shall be covered by the applicant.

The course language is English. Participants commit to attend all academic courses as well as all on-site activities. Upon completion, students receive a certificate of attendance issued by the EIB Institute and are eligible to take part in all EIB Summer School Alumni Programme’s activities.

Fees:
There are no attendance fees for the Summer School Board and accommodation of the entire official program (and of the EIB Alumni weekend) are covered by the EIB.

More information about the EIB Institute Knowledge Programme – Brochure Knowledge Programme at a glance