Dni Mobilności
23 stycznia 2023

W terminie 24-26 stycznia odbędą się „Dni mobilności”, organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW oraz Erasmus Student Network.

W ramach wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się indywidualne konsultacje oraz spotkanie online. Uczestnicy „Dni mobliności”, studenci i doktoranci, będą mogli dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje program Erasmus.

Indywidualne konsultacje odbędą się w dniach 24-25 stycznia, w godz. 12.00-17.00, w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.

Spotkanie online odbędzie się 26 stycznia o godz. 19.00 na platformie Google Meet: https://meet.google.com/pzf-whfn-xmq.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach:

Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/,
Erasmus Student Network: https://www.facebook.com/like.esn.uw oraz https://m.facebook.com/events.


Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji
13 stycznia 2023

Staże badawcze dla doktorantów i nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora – nabór do 27 stycznia 2023 r.:


Japonia – konkursy na stypendia zagraniczne dla studentów
03 stycznia 2023
 • studia częściowe w semestrze zimowym 2023/24:
  • Hokkaido University do 20 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Saitama University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Tohoku University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Doshisha University do 10 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  • Nagoya University do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  • Keio University do 28 lutego 2023 r. – ogłoszenie
 • letniego kursu języka japońskiego (online) do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenia

Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy
10 grudnia 2022

Fundusz Współpracy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) na rzecz wsparcia Ukrainy ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu o granty Funduszu

https://www.cei.int/news/9496/cei-cooperation-fund-call-for-proposals-2022-open-deadline-20-january-2023
https://www.facebook.com/CEI.Secretariat
https://twitter.com/CEI_Secretariat

Łączna wartość środków dostępnych w ramach ww. konkursu wynosi 360 tys. euro, z których ok. połowa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów projektów, mających na celu łagodzenie skutków agresji RU na UA, a także wsparcie ukraińskiej ludności oraz uchodźców z UA przebywających w państwach członkowskich IŚE.

Termin składania wniosków do Operatora Programu to 20.01.2023 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na znajdują się na stronie IŚE:  https://application.cei.int/application/cf2022/.

Wniosek o wyrażenie zgody UW na udział w projekcie  z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy przesłać do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ UW) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków.

Osoba kontaktowa w BWZ – p. Joanna Wiszniewska joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl


Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions?
24 listopada 2022

DAAD jako niemiecka narodowa agencja programu Erasmus+ zaprasza na seminarium online poświęcone tematyce cyfryzacji procesów uznawania kwalifikacji w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie.

Wydarzenie  Recognition and digitalisation in Europe: What steps to take for higher education institutions? odbędzie się online 14 grudnia 2022 r. w godz. 10.30-12.30.

Wszystkie informacje, program oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie wydarzenia .


Konkurs na stypendia badawcze w roku 2023 dla doktorantów i nauczycieli
18 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie na stypendia badawcze w roku 2023 dla doktorantów i nauczycieli akademickich przynajmniej ze stopniem doktora na Uniwersytecie des Saarlandes w Saarbrücken.

Więcej informacji:

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2022 r.