Zhejiang University, Hangzhou, Chiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Zhejiang University
Link na stronę uczelni i podstawowe informacje:   www.zju.edu.cn
Application for exchange students
Zhejiang University Fact Sheet 2014
Physical examination form
Dla kogo:
Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)
Ile stypendiów i jakie:
do 10 stypendiów – semestr letni
Uzgodnione kursy i kierunki studiów:
Tentative English courses for undergraduale students
Updated tentative English courses for graduate students
Termin stypendium: rok akademicki 2014/2015
Wymagane dokumenty
w języku polskim: Pozwolenie na wyjazd dla studenta
w języku angielskim:
  1. Application signed by the applicant and the home university coordinator (please type on the application form as no hand-writing will be accepted)
  2. Online application http://iczu.zju.edu.cn/zjdxlxszsxt/default_xs_en.jsp
  3. Passport copy
  4. Course grade transcripts for the recent 1-2 years
  5. Physical examination form signed by a doctor
  6. Transcript of Records
  7. TOEFL, IELTS Certificate
  8. Porozumienie o programie studiów/Learning agreement
  9. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru uczelni
Termin składania dokumentów: 06.11.2014
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 067
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę przez uczelnię chińską.
inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w Zhejiang University są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki.
Studenci skierowani w ramach umowy bilateralnej nie mogą ubiegać się o dyplom uczelni przyjmującej.