Zakup biletów u pośredników

Zakup biletów u pośredników (biura podróży, pośrednicy internetowi) dopuszczalny jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach: podróż do miejsc bardzo odległych, wymagająca zakupu jednego biletu na kilka odcinków/lotów. Zakupu biletu u pośrednika można dokonać po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Biura Współpracy z Zagranicą na zakup konkretnego biletu. Wymagane jest dokonanie porównania cenowego w oparciu o co najmniej trzy oferty, pozyskane od trzech różnych pośredników. Każda oferta powinna zawierać wszystkie szczegóły podróży (przewoźnik, trasa, termin, klasa, bagaż).

  1. O zgodę należy występować wyłącznie drogą elektroniczną przed dokonaniem zakupu, przesyłając wiadomość do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl;
  2. Wiadomość powinna zawierać:
    1. imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej
    2. trzy oferty przewoźników ze wskazaniem wybranej oferty
    3. uzasadnienie wyboru
  3. Po dokonaniu zakupu należy przesłać skan faktury/dokumentu potwierdzającego zakup do BWZ na ww. adres e-mail.

Kontakt w razie pytań:
Ireneusz Grejcz
Biuro Współpracy z Zagranicą
ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 008