Xiamen University, Xiamen, Chiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Xiamen University
Adres strony internetowej: http://en.xmu.edu.cn/
Cel pobytu:
semestralne/roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów:
2 stypendia
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie
Okres wyjazdu:
semestr zimowy 2018/2019
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. List motywacyjny w języku angielskim,
 3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 5. Dokumenty wymagane przez stronę chińską:
  http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/95.html,
  należy wydrukować wymienione dokumenty i złożyć je w formie papierowej.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
Semestr zimowy: 15 września – 31 stycznia
Semestr letni: 12 lutego – 17 czerwca
Warunki finansowe:
 • studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia,utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Uwagi:
 • zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Termin składania dokumentów do BWZ: semestr zimowy – 22 marca 2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-czwartek w godz. 9.30-14.00.
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 067