Xiamen University, Xiamen, Chiny – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Xiamen University
Adres strony internetowej http://en.xmu.edu.cn/
Dla kogo:
semestralne/roczne studia częściowe dla studentów I i II stopnia
Liczba stypendiów:
2 stypendia
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z Xiamen University
Fact sheet
Termin stypendium:
semestr letni 2017/2018
Wymagane dokumenty:
  1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
  2. List motywacyjny w języku angielskim,
  3. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
  4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
  5. Rejestracja online: http://admissions.xmu.edu.cn/en/show/95.html,
    należy wydrukować wymienione dokumenty i złożyć je w formie papierowej.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej:
Semestr zimowy: 15 września – 31 stycznia
Semestr letni: 12 lutego  – 17 czerwca
Warunki wymiany – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Koszty podróży, ubezpieczenia,utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
Uwagi:
zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia
Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Termin składania dokumentów do BWZ:  semestr letni –  5 października 2017
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski (Rektorat), pokój 24,
poniedziałek-czwartek w godz. 9.30-14.00.
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Jolanta Stelmaszczyk, e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 24 067