Uniwersytet w Tybindze, Niemcy – Letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelni: Eberhard Karls Universität Tübingen
Adres strony internetowej: www.uni-tuebiengen.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na letni kurs języka niemieckiego
Termin pobytu: 1 – 27 sierpnia 2022 r.
Uprawnione jednostki UW: wszystkie

Warunki finansowe:

– UT zapewnia pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania w domu akademickim oraz wypłaca stypendium w wys. 200 euro

Szczegóły dotyczące kursu:

https://uni-tuebingen.de/international/sprachen-lernen/deutschkurse/internationaler-sommerkurs/#c1493580

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. formularz pozwolenia na wyjazd;
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego;
  5. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród.

Uwagi: w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko zmiany formy kursu na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Termin składania dokumentów do BWZ:  15 kwietnia 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212