Uniwersytet w Tybindze, Niemcy – Letnie kursy językowe

Pełna nazwa uczelni: Eberhard Karls Universität Tübingen
Adres strony internetowej: www.uni-tuebiengen.de
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na letni kurs języka niemieckiego
Termin pobytu: 1 – 25 sierpnia 2023 r.
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe: UT zapewnia pokrycie kosztów kursu, zakwaterowania w domu akademickim oraz wypłaca stypendium w wys. 200 euro
Szczegóły dotyczące kursu: https://uni-tuebingen.de/de/225000

Wymagane dokumenty w języku polskim:

  1. Pozwolenie na wyjazd
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka;
  3. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów (min. 3,49) oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku);
  4. potwierdzenie Jednostki, że zgłaszana osoba jest jedynym jej kandydatem; errata z dn. 23 stycznia 2023 r. – wymaganie wycofane;
  5. zaświadczenie o poziomie znajomości języka niemieckiego;
  6. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
  • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
  • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Termin składania dokumentów do BWZ:  15 lutego 2023 r. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (akceptowane będą wyłącznie skany PDF) proszę przesłać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:
Grażyna Andrejuk
grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212