Uniwersytet w Tybindze, Niemcy – Letnie kursy językowe

Uniwersytet: Uniwersytet w Tybindze
Link na stronę uczelni: www.uni-tuebingen.de
Dla kogo:
studenci studiów I/II stopnia i jednolitych magisterskich
Ile stypendiów i jakie:
1 stypendium 1-miesięczne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: sierpień 2020
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. pismo z wydziału potwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem wydziału na kurs językowy na UT
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów oraz kopia dyplomu licencjackiego (pierwszeństwo osób studiujących na wyższym roku)
  5. informacja dotycząca innych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  6. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy germanistów)
w języku niemieckim:
list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
Termin składania dokumentów: 30.03.2020
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium obejmuje koszty kursu, zakwaterowania oraz kieszonkowe w wysokości 200 euro*.
Inne:
*wysokość stypendium może ulec zmianie