Uniwersytet w Bonn, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Uniwersytet: Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Link na stronę uczelni: www.uni-bonn.de
Dla kogo: doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia na okres 12 dni
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: 2019 r.
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć naukowych, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego oraz zgodności obszaru badań
  5.  list polecający od samodzielnego pracownika naukowego
w języku niemieckim lub angielskim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego oraz zgodności obszaru badań
  4. wstępne potwierdzenie przyjęcia z zagranicznej instytucji
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy germanistów) lub języka angielskiego (nie dotyczy anglistów)
Termin składania dokumentów: 08.03.2019
Miejsce składania dokumentów:
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw.  9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
–  stypendium w wysokości 648 euro
–  koszty zakwaterowania pokrywa stypendysta