- bwz.uw.edu.pl - http://bwz.uw.edu.pl -

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe dla studentów

Link na stronę uczelni: www.uni-sofia.bg
Informacje o kursie:
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
stypendium dla 1 osoby
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium:
12.07. – 1.08. 2020 r.
Wymagane dokumenty w języku polskim:
  1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
  2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem danego wydziału na wyjazd
  3. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
  4. potwierdzona średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych od początku studiów
Termin składania dokumentów: 30.04.2020 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Do 14 kwietnia dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– bezpłatne wyżywienie
– bezpłatny program kulturalny