Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy – Stypendia dla pracowników ze stopniem przynajmniej doktora

kraj
Niemcy
uniwersytet
Universität Mainz / Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji
link na stronę uczelni
www.uni-mainz.de
dla kogo
pracownicy naukowi ze stopniem przynajmniej doktora
ile stypendiów i jakie
6 stypendiów 2-tygodniowych
uprawnione dziedziny/jednostki
wszystkie jednostki UW
termin stypendium
rok 2018
wymagane dokumenty
w języku polskim
  1. formularz pozwolenie na wyjazd
  2. plan badawczy pobytu
  3. uzasadnienie wyboru ośrodka
w języku niemieckim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. CV
  3. potwierdzenie z Moguncji o możliwości przyjęcia danej osoby
  4. plan badawczy pobytu
  5. lista publikacji
termin składania dokumentów
15.01.2018
miejsce składania dokumentów
BWZ, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
osoba kontaktowa w BWZ UW
Grażyna Andrejuk – grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 434
warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.
5 dni – 425 euro
7 dni – 595 euro
10 dni – 850 euro
12 dni – 1020 euro,
14 dni – 1190 euro
w tym koszty zakwaterowania.
inne (uwagi)