University of the Incarnate Word, San Antonio, TX, USA – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.uiw.edu/

Okres pobytu: rok akademicki 2024/2025

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na 1 semestr (wyjazd w semestrze zimowym lub letnim)

Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)

Uprawnione jednostki UW: wszystkie (oferowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 1100 USD za semestr.
 • Studenci mają obowiązek mieszkania w domach akademickich i wykupienia wyżywienia. Więcej informacji: https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/housing-and-meals.html

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej/koordynatora ds. mobilności;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej;
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród;
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/english_proficiency.html: certyfikaty TOEFL iBT 79 lub 83, IELTS 6.5, TOEIC 650 lub 700, CAE, PTE Academic 53 lub 56, Duolingo 110 lub 115);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie wymaganej przez uczelnię partnerską (co najmniej 10968 USD przy pobycie na 1 semestr lub 21935 USD przy pobycie na cały rok akademicki).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską (zgodnie z University of the Uncarnate Word Fact Sheet 2024-2025 Academic Year):

 1. Exchange Program Application;
 2. Official university transcripts;
 3. Official English proficiency test scores;
 4. Official bank statement;
 5. Copy of passport and any visa for the US;
 6. Proof of Meningitis Vaccine (to be submitted after UIW student ID is issued).

 

Uwagi:

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca na podstawie regulacji wewnętrznych oraz przepisów władz krajowych i lokalnych.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Oferta UIW dostępna jest wyłącznie na poziomie licencjackim. Informacja o dostępnych zajęciach: https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/course-offerings.html
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć za okres pobytu w UIW należy uzgodnić z KJD lub koordynatorem ds. mobilności w jednostce macierzystej na UW.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowane osoby powinny złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w terminie i w sposób wskazany przez UIW. Nie ma potrzeby przesyłania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych w broszurze University of the Incarnate Word Fact Sheet 2023-2024 Academic Year.

 

Termin składania dokumentów do BWZ14.03.2024. Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (jedna wiadomość ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres bwz.nabory.wymiana@uw.edu.pl, używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 24).

Koordynator wymiany:

Anna Sadecka, email: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 008
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24