University of the Incarnate Word, San Antonio, TX, USA – stypendia dla studentów

Adres strony internetowej: https://www.uiw.edu/
Okres pobytu: rok akademicki 2022/2023
Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia na wyjazd na semestr letni (pobyt semestralny)
Dla kogo: studenci od II roku (wymagany ukończony pierwszy rok studiów na UW)
Uprawnione jednostki UW: wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety)

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 1200 USD za semestr.
 • Studenci mają obowiązek mieszkania w domach akademickich i wykupienia wyżywienia. Więcej informacji: https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/housing-and-meals.html

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim);
 1. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 2. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/english_proficiency.html: certyfikaty TOEFL iBT 79, IELTS 6.5, TOEIC 650, CAE, PTE Academic 53, Duolingo 105);
 3. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w kwocie wymaganej przez uczelnię partnerską (co najmniej 10601 USD przy pobycie na 1 semestr lub 21202 USD przy pobycie na cały rok akademicki).

Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską:

https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/index.html

Uwagi: w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Oferta UIW dostępna jest wyłącznie na poziomie licencjackim. Informacja o dostępnych zajęciach: https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/course-offerings.html
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć za okres pobytu w UIW należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne lub finansowe, poniesione podczas udziału w studiach częściowych za granicą.
 • Zakwalifikowane osoby powinny złożyć dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską
  w terminie i w sposób wskazany przez UIW. Nie ma potrzeby przesyłania dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską do BWZ.
 • Więcej informacji dostępnych w broszurze University of the Incarnate Word Fact Sheet 2022-2023 Academic Year.

 

Termin składania dokumentów do BWZ:

22.06.2022 r. (wyjazd w semestrze letnim)

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany używając wyłącznie elektronicznej poczty uniwersyteckiej (§3 Zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r.)

W przypadku decyzji o osobistym złożeniu dokumentów obowiązuje internetowa rezerwacja spotkań poprzez Terminarz BWZ (należy wybrać pokój 212).

Koordynator wymiany:

Karolina Trybowska-Greń, email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Stary BUW, p. 212