University of the Incarnate Word, San Antonio, TX, USA

Uczelnia: University of the Incarnate Word, San Antonio, TX

Adres strony internetowej: https://www.uiw.edu/

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
2 stypendia na semestr letni w roku akademickim 2021/2022

Dla kogo:
studenci  od II roku

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca pomaga w znalezieniu zakwaterowania w akademiku i oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 600 USD za semestr.
 • Koszt zakwaterowania w akademikach: ok. 3000-4300 USD za semestr plus tzw. meal plan w cenie ok. 1300-2400 USD za semestr. Informacja o zakwaterowaniu:

https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/housing-and-meals.html
http://www.uiw.edu/housing/index.html

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku angielskim),
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku angielskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego (zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/english_proficiency.html): m.in. CEA poziom C1, TOEFL: 79, IETLS: 6.5, TOEIC: 650.
 6. Oświadczenie o posiadaniu środków finansowych zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej (zgodnie z informacją w części „Estimated Fees and Expenses” na stronie https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/visa-and-insurance.html).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://www.uiw.edu/admissions/internationaladmissions/index.html):

 1. Complete and signed Exchange Student Application (https://www.uiw.edu/international-affairs/_docs/2021-2022-exchange-student-application-packet.pdf).
 2. Official transcript (English version including most recent semester grades).
 3. Proof of English proficiency.
 4. Copy of passport and any visa you hold for the US.
 5. Proof of Financial Support (zaświadczenie z banku w języku angielskim na kwotę min. 10 000 USD lub równowartość w PLN).

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Oferta UIW dostępna jest wyłącznie na poziomie licencjackim. Informacja o dostępnych zajęciach https://www.uiw.edu/studyabroad/incoming-students/course-offerings.html
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w UIW należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnie zagraniczną nominowany student powinien przesłać do UIW do dnia 01.10.2021 r.

Termin składania wniosków do BWZ: 9 września 2021 r.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Koordynator:

Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082

Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój 24