University of the Incarnate Word, San Antonio, TX, USA

Uczelnia: University of the Incarnate Word, San Antonio, TX
Adres strony internetowej: http://www.uiw.edu/
Okres wyjazdu:
drugi semestr 2018/2019
Cel pobytu:
semestralne studia częściowe
Liczba stypendiów: 1-2
Wysokość stypendium: –
Uprawnione jednostki UW:
wszystkie, zgodnie z przedmiotami oferowanymi przez UIW
Lista przedmiotów:
http://uiw.edu/registrar/catalogs.html
http://uiw.edu/academics/index.html
Dostępna oferta tylko na poziomie licencjackim.
Warunki finansowe:
 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.
 • Uczelnia przyjmująca pomaga w znalezieniu zakwaterowania w akademiku i oferuje obowiązkowe ubezpieczenie w cenie ok. 600 USD za semestr. Informacja o zakwaterowaniu:
  http://www.uiw.edu/housing/residence_halls.html
  http://www.uiw.edu/housing/index.html
Koszt zakwaterowania w akademikach: ok. 3080-4330 USD za semestr + tzw. meal plan w cenie ok. 1320-2400 USD ze semestr.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen, wydane przez dziekanat/ sekretariat.
 3. CV w języku angielskim.
 4. List motywacyjny w języku angielskim.
 5. Certyfikat językowy z języka angielskiego (preferowany TOEFL lub IELTS)
  Wymagania językowe: http://www.uiw.edu/iss/newstudents/requirements.html
 6. Karta przebiegu studiów (Transcript of Records) ze wszystkich ukończonych semestrów
  w języku angielskim, zatwierdzona przez dziekanat/ sekretariat.
 7. Kopia paszportu (pierwszej strony ze zdjęciem).
 8. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem.
 9. Zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie na koncie 9 100,00 USD (lub równowartości w PLN).
Termin składania wniosków: 05.06.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Kalendarz akademicki uczelni partnerskiej: http://www.uiw.edu/registrar/deadlines.html
Szczegółowe wymagania UIW: http://uiw.edu/studyabroad/incomingexchangestudents/index.html
Uwagi:
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy i podróży osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie. Uczelnia przyjmująca wyda zakwalifikowanym studentom dokumenty uprawniające do ubiegania się o wizę studencką.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć zrealizowanych w uczelni goszczącej są do uzgodnienia z jednostką macierzystą.
 • Na podstawie indywidualnych ustaleń istnieje możliwość wyjazdu do European Studies Center University of the Incarnate Word w Heidelbergu (http://uiw.edu/esc/)
Koordynator wymiany:
Anna Sadecka, e-mail: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 010
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 29c, pon.- czw. 9.30 – 14.00