University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów i doktorantów

Link na stronę uczelni: www.uottawa.ca
Dla kogo:
studenci od II. roku, doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem kierunku zarządzania
Termin stypendium: rok akademicki 2019/2020
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. Pozwolenie na wyjazd
  2. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  3. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów
w języku angielskim
  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. TOEFL, IELTS Certificate* – proszę przeczytać instrukcję
  3. Proposed course selection
Studenci Wydziału Prawa oraz wszyscy studenci na poziomie magisterskim muszą dodatkowo dostarczyć:
  1. list motywacyjny
  2. Résumé (one page only)
  3. Academic Reference Form
* Można ubiegać się o studia w języku francuskim
Termin składania dokumentów: 07.02.2019 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw.  9.30 – 14.00
Koordynator wymiany w BWZ:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki finansowe:
zwolnienie z opłat za naukę
Uwagi:
studenci zobowiązani są do przygotowania porozumienia o programie studiów (LA) przed wyjazdem.