University of Ottawa, Kanada – Stypendia dla studentów i doktorantów

Uniwersytet: University of Ottawa
Link na stronę uczelni: www.uottawa.ca
Dla kogo:
studenci od II. roku, doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie (reprezentowane przez oba uniwersytety), z wyjątkiem kierunku zarządzania
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
  1. Pozwolenie na wyjazd dla studenta/pozwolenie na wyjazd dla doktoranta
  2. CV
  3. Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego
  4. Zaświadczenie o średniej ocen z całego przebiegu studiów
w języku angielskim
  1. Transcript of Records (jeżeli w jęz. polskim – potwierdzone tłumaczenie)
  2. TOEFL, IELTS Certificate* – proszę przeczytać instrukcję
  3. Proposed course selection
Studenci Wydziału Prawa oraz wszyscy studenci na poziomie magisterskim muszą dodatkowo dostarczyć:
  1. list motywacyjny
  2. Résumé (one page only)
  3. Academic Reference Form
* Można ubiegać się o studia w języku francuskim
Termin składania dokumentów: 12.02.2018 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw.  9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, e-mail: anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę
Inne (uwagi):
zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu w Ottawie są do uzgodnienia z dziekanem/władzami jednostki.