Université Paris II Assas, Francja – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Université Paris II Assas / Uniwersytet w Paryżu II Assas
Link na stronę uczelni: www.u-paris2.fr
Dla kogo:
studenci po III roku studiów
Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
WNE, WPiA, W. Zarządzania
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
 1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
 2. CV
 3. list motywacyjny
 4. plan naukowy pobytu
 5. list rekomendacyjny
 6. świadectwo znajomości języka francuskiego
 7. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
w języku francuskim
 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. plan naukowy pobytu
 4. list rekomendacyjny
 5. świadectwo znajomości języka francuskiego
 6. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów
Termin składania dokumentów: 28-02-2018 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
Pałac Kazimierzowski, pokój 24
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Anna Jarczewska, anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 007
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
zwolnienie z opłat za naukę – bez stypendium.
Studenci zapisani na cały rok będą uiszczać opłaty wpisowe pobierane przez UniParis II, natomiast studenci, którzy odbędą tylko jeden semestr nie będą musieli uiszczać opłaty wpisowej.
Inne (uwagi):
w przypadku przyjęcia, uczelnia zagraniczna może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW (egz., zaliczenia itp.) za okres pobytu na uczelni zagranicznej są do uzgodnienia z władzami jednostki.