Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Hamburgu/ Universität Hamburg

Link na stronę uczelni: www.uni-hamburg.de

Dla kogo:
studenci od II do IV roku

Ile stypendiów i jakie:
2 stypendia semestralne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
Jednostki UW, które nie mają możliwości wymiany w ramach Programu ERASMUS+.

Termin stypendium: rok akademicki 2021/2022

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. pozwolenie na wyjazd
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień
  4. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów oraz kopia dyplomu licencjackiego

w języku niemieckim lub angielskim

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  2. CV (w formie tabelarycznej)
  3. Transcript of Records
  4. Learning Agreement
  5. świadectwo znajomości języka niemieckiego lub angielskiego (poziom min. B2)
  6. dwa listy polecające

Termin składania dokumentów: 31.03.2021

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 434

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:

– stypendium miesięczne w wysokości 850 euro przez okres 3 miesięcy