Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Drukuj Drukuj
Uniwersytet: Universität Hamburg
Link na stronę uczelni: www.uni-hamburg.de
Dla kogo:
doktoranci
Ile stypendiów i jakie:
4 stypendia 1-miesięczne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: 2020 r.
Wymagane dokumenty:
w języku polskim
  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH
w języku niemieckim lub angielskim
  1. Vorschläge/Working Programme
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  4. wstępne potwierdzenie przyjęcia przez UH
Termin składania dokumentów: 17.02.2020
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium:
– stypendium w wysokości 1200 euro;
– możliwość przedłużenia pobytu do 2 miesięcy;
– możliwość aplikowania o pobyt 1- lub 2-tygodniowy (stawka dzienna w wysokości 54 euro);
– zakwaterowanie we własnym zakresie