Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia na staże badawcze dla doktorantów

Uniwersytet: Universität Hamburg

Link na stronę uczelni: www.uni-hamburg.de

Dla kogo:
doktoranci

Ile stypendiów i jakie:
3 stypendia 1-miesięczne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin stypendium: 2021 r.

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

  1. formularz pozwolenia na wyjazd
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wyróżnień, nagród
  3. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka oraz opisem zgodności obszaru badań
  4. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego/osoby kontaktowej na UH

w języku niemieckim lub angielskim

  1. Vorschläge/Working Programme
  2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka
  3. plan badawczy stażu ze wskazaniem opiekuna naukowego
  4. wstępne potwierdzenie przyjęcia przez UH

Termin składania dokumentów: 31.03.2021

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk, tel.: 22 55 20 434
e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium:
– stypendium w wysokości 1200 euro;
– możliwość aplikowania o pobyt 1- lub 2-tygodniowy (stawka dzienna w wysokości 54 euro);
– zakwaterowanie we własnym zakresie