Universität Hamburg, Niemcy – Stypendia dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Hamburgu/ Universität Hamburg
Link na stronę uczelni: www.uni-hamburg.de
Dla kogo:
studenci od II do IV roku
Ile stypendiów i jakie:
3 stypendia 1-semestralne
Uprawnione dziedziny/jednostki:
Wszystkie jednostki UW
Termin stypendium: rok akademicki 2018/2019
Wymagane dokumenty: 
w języku polskim
 1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
 2. pismo z wydziału macierzystego stwierdzające, że osoba jest jedynym kandydatem wydziału na ww. stypendium
 3. program badawczy pobytu
 4. uzasadnienie wyboru ośrodka
 5. średnia ocen ze wszystkich sesji egzaminacyjnych
 6. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego
 7. świadectwo znajomości języka niemieckiego (nie dotyczy studentów Germanistyki)
w języku niemieckim
 1. życiorys
 2. program badawczy pobytu
 3. uzasadnienie wyboru ośrodka
 4. list polecający od samodzielnego pracownika naukowego
termin składania dokumentów: 28.02.2018
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24, pon. – czw.  9.30 – 14.00
Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Grażyna Andrejuk,  e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,  tel.: 22 55 20 434
Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
stypendium 650,-euro przez okres 3 miesięcy.