Umowy bilateralne – oferty dla studentów

Przedstawiamy poniżej oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy oraz informacje (po wybraniu konkretnej uczelni) na temat uprawnionych dziedzin/jednostek, terminu stypendium, wymaganych dokumentów, terminu i miejsca składania dokumentów, osoby kontaktowej w BWZ i ogólnych warunków wymiany.

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu. Wnioski dotyczące stypendiów rozpatruje Komisja Rektorska ds. oceny wniosków stypendialnych uwzględniając cele, które kandydat zamierza realizować za granicą i jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe.

W dniu 26.11.2015 r. prorektor ds. badań naukowych i współpracy zatwierdził następujące, główne kryteria oceny wniosków:

Lp.
Kryterium
Skala oceny
1.
Uzasadnienie wyboru ośrodka zagranicznego / motywacja
0 – 5
2.
Średnia ocen całego okresu studiów
0 – 3
3.
Dotychczasowe osiągnięcia
0 – 3
4.
Znajomość języka obcego, zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej
0 – 3
5.
Rok studiów (priorytet dla studentów wyższych lat)
0 – 1
Ocena całkowita
0 – 15

Tutaj znajduje się Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na UW na kadencję 2016-2020 oraz Regulamin Komisji.

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2016-2020.

Dalsze informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów są dostępne u koordynatorów umów w BWZ.

OFERTY DLA STUDENTÓW

CHINY

FILIPINY

FRANCJA

JAPONIA

KANADA

KOREA

NIEMCY

TAJWAN

USA

 

OFERTY DLA STUDENTÓW – LETNIE KURSY JĘZYKOWE

FRANCJA

NIEMCY