Summer School of Sustanability na Uniwersytecie w Goeteborgu

Link na stronę uczelni: https://www.gu.se/en

Informacje o kursie

Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich

Ile stypendiów i jakie: 10 stypendiów na szkołę letnią Summer School of Sustainability

Uprawnione dziedziny/jednostki: wszystkie jednostki UW

Termin stypendium: 05-30.07.2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat;
 3. List motywacyjny ze wskazaniem wybranego kursu w trakcie szkoły językowej (w języku polskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z wymaganiami uczelni zagranicznej (kopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2).

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: ktrybowska@adm.uw.edu.pl do dnia 14.12.2020 r.

Osoba kontaktowa w BWZ UW: Karolina Trybowska-Greń, ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 082

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:

 1. Bezpłatny udział w kursie (1 zajęcia, 7,5 ECTS, poziom licencjacki).
 2. Uczelnia partnerska oferuje zakwaterowanie (koszt ok 4000-5000 SEK, płatne przez studenta).
 3. Koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania pokrywa student.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia partnerska.
 5. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną uczelnia partnerska może podjąć decyzję o organizacji szkoły letniej w formie online.
 6. Więcej informacji o szkole letniej można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Goeteborgu (https://www.gu.se/en/study-in-gothenburg/exchange-student/summer-school-for-sustainability)
 7. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w szkole letniej.