Summer School for Sustainability na Uniwersytecie w Göteborgu

Pełna nazwa uczelni: Göteborgs universitet (GU) – nabór zakończony
Adres strony internetowej: https://www.gu.se/en
Okres pobytu: 5 tygodni (04.07.2022 – 07.08.2022)
Liczba stypendiów: 10
Termin pobytu: semestr letni 2021/2022
Dla kogo: dla studentów studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe: Studenci nominowani przez UW zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo w szkole letniej.

Dokumenty wymagane przez UW:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW;
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49);
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim lub angielskim);
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim lub angielskim);
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2*.

* Nie jest wymagany oficjalny certyfikat, wystarczy zaświadczenie wystawione przez lektora UW/jednostkę prowadzącą studia.

Uwagi: w związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z ewentualnymi trudnościami z wyjazdem lub powrotem do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Uczestnik wybiera jeden z proponowanych przedmiotów – każdy o wartości 7,5 ECTS. Wszystkie przedmioty prowadzone są w j. angielskim.
 • Możliwość wjazdu do Szwecji uzależniona jest od bieżącej sytuacji epidemicznej. Istnieje ryzyko, że szkoła letnia będzie odbywać się w trybie zdalnym.
 • Koszty podróży, zakwaterowania i pobytu ponosi uczestnik.
  • Organizator gwarantuje miejsce w jednym z domów studenckich GU – koszt zakwaterowania na cały okres to ok. £350 – £500.
 • Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane złożyć wniosek zgłoszeniowy (application) w systemie uczelni przyjmującej w terminie 01.03 – 10.04.2022.
 • Więcej informacji na stronie oraz w pliku Information Sheet.

Termin składania dokumentów do BWZ: 31 grudnia 2021 r.
Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
w formie elektronicznej na adres email koordynatora lub w siedzibie BWZ. Obowiązuje rejestracja wizyt poprzez Terminarz BWZ – pokój 24.

Koordynator: Ireneusz Grejcz
e-mail: ireneusz.grejcz@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 008.
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24