Stypendia zagraniczne dla studentów w Saitama University – Japonia

Uczelnia: Saitama University
Adres strony internetowejhttp://en.saitama-u.ac.jp/exchangeprograms/index/

Liczba stypendiów i długość pobytu: 2 stypendia jedno-semestralne (kwiecień 2022 – sierpień 2022)
Dla kogo: studenci studiów licencjackich i magisterskich
Termin stypendium: drugi semestr 2021/22
Uprawnione jednostki UW: wszystkie
Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia w uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW,
 2. Propozycja Porozumienia o Programie Studiów (Learning Agreement) wraz z załącznikiem,
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat.
 4. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim),
 5. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim) i Informacją o znajomości języka obcego (język angielski lub język japoński)

 

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami w Factsheet):

 1. Application Form – to be completed in PDF file by typing only
 2. Student Information Form – to be completed from the following link:  https://forms.office.com/r/CbuwbAhFHT
 3. Application for Certificate of Eligibility – to be completed from the following link: https://forms.office.com/r/ekUBYrONUG
 1. Financial Statement – Bank balance certificate, Scholarship certificate etc.**
 2. Tuberculosis (TB) Clearance
 3. Statement of Purpose – on a separate printed page (either in Japanese or English)
 4. Academic Reference – one letter of reference from an academic advisor of faculty member
 5. Official Academic Transcript
 6. Passport Copy – the page with face photo
10.   Digital Color Picture of Passport Photo – taken within 3 months, high-quality JPG or PNG only, solid color background with face facing front, entire head showing. Scanned PDF NOT accepted (no smaller than 50KB)
 1. Official Language Proficiency Score Report Copy *If applicable : TOEFL, IELTS, JLPT, etc.

 

*W przypadku dokumentów w językach innych niż japoński czy angielski wymagane jest dostarczenie tłumaczenia (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe)

** Total amount must have at least 500,000 JPY for two terms and 1,000,000 JPY for four terms). Statements must match the information of their Financial Support Information stated in their Application Form and in Application for CoE

 

Uwagiw związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną przesyłane są za pośrednictwem BWZ do 1 LISTOPADA 2021 r.
 • Wymagane są jedynie skany oryginalnych dokumentów

 

Termin składania wniosków do BWZ17 WRZEŚNIA 2021 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres e-mail: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl,

tel.: 22 55 20 434

Biuro Współpracy z Zagranicą,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój 24