Stypendia zagraniczne dla studentów w Kyungpook National University

Uczelnia: Kyungpook National University w Korei Płd.

Adres strony internetowej: https://en.knu.ac.kr/main/main.htm

Okres pobytu:
1 semestr

Liczba stypendiów i długość pobytu:
4 stypendia na semestr letni 2021/2022 i 4 stypendia na semestr zimowy 2022/2023

Dla kogo:
studenci studiów licencjackich (co najmniej I rok studiów ukończonych na UW) i magisterskich

Uprawnione jednostki UW:
wszystkie

Warunki finansowe:

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Wymagane dokumenty:

 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika
  w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49).
 3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 4. Życiorys naukowy z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 5. Potwierdzenie znajomości języka obcego (język angielski na poziomie B2).

Dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną (zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie KNU Fact Sheet 2021/2022):

 1. Online application;
 2. Letter of nomination;
 3. Official transcripts;
 4. Copy of valid passport (face page);
 5. Color ID photo;
 6. BA diploma (for MA student only).

 

Uwagiw związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie istnieje ryzyko przesunięcia terminu wyjazdu lub jego odwołania. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

 

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
 • Zatwierdzenie wybranych kursów oraz zaliczenie zajęć na UW za okres pobytu w Korei należy uzgodnić z władzami jednostki macierzystej studenta.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Kandydat w każdej chwili może zostać poproszony o okazanie dokumentów oryginalnych, potwierdzających osiągnięcia, otrzymane wyróżnienia i nagrody.
 • Osoba nominowana będzie zobowiązana do złożenia przed wyjazdem oświadczenia
  o świadomości konsekwencji decyzji o wyjeździe, w szczególności zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wpływu na tok studiów w przypadku niezrealizowania planowanego programu studiów. UW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdrowotne lub finansowe konsekwencje udziału studenta w częściowych studiach za granicą.
 • Nominowane osoby będą proszone o dostarczenie do KNU dokumentów wymaganych przez uczelnię partnerską w terminie do dnia 15.11.2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022) i 15.05.2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2022/2023).
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej KNU https://en.knu.ac.kr/admission/exchange01.htm 

Termin składania wniosków do BWZ:
16 września 2021 r. (wyjazd w semestrze letnim 2021/2022)

14 marca 2022 r. (wyjazd w semestrze zimowym 2022/2023)
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.
Koordynator:
Karolina Trybowska-Greń, e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 082
Biuro Współpracy z Zagranicą, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Stary BUW, pokój 212