SALAM/SALAM2

 

Study Abroad Learning And Mobility
for promoting structured cooperation and European higher education for Iran, Iraq & Yemen

Uniwersytet Warszawski jest koordynatorem projektu.

Kierownik projektu:
mgr Jakub Rejniak
jakub.rejniak@adm.uw.edu.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 55 24 005

Rekrutacja zamknięta.