Przeciw aktom agresji

28 września 2016 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści.

Władze rektorskie postanowiły ponadto o powołaniu grupy roboczej ds. kontaktów z Policją w sprawie aktów agresji skierowanych przeciw zagranicznym studentom i doktorantom oraz monitorowania sytuacji na naszej uczelni.

W najbliższym czasie zostanie opracowany m.in. sposób postępowania w przypadku zaistnienia niepożądanych zjawisk i/lub aktów agresji oraz ustalony plan innych koniecznych do podjęcia działań.

Za koordynację prac grupy roboczej odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Zagranicą.

Prosimy o zgłaszanie do pani Marty Szugajew (e-mail: marta.szugajew@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 085) przypadków agresji i nienawiści w stosunku do studentów zagranicznych.

 1. Skład grupy roboczej:
    Ombudsman – p. Anna Cybulko
    Biuro Spraw Studenckich – Sekcja Studentów Zagranicznych – p. Bartosz Andrzejewski,
    Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) – p. Marta Szugajew, p. Sylwia Salamon,
  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu – p. Katarzyna Kucharska,
    Biuro Prasowe – p. Olga Basik.
 2. Podstawowe definicje
 3. Informacyjny Serwis Policji
 4. Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat sytuacji studentów z zagranicy w Polsce
 5. Apel Prezydium KRASP