Przeciw agresji

28 września 2016 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści.

Została powołana grupa robocza ds. aktów agresji skierowanych przeciw zagranicznym studentom i doktorantom oraz monitorowania sytuacji na naszej uczelni w składzie:

♦  Ombudsman – p. Anna Cybulko
♦  Biuro Spraw Studenckich – Sekcja Studentów Zagranicznych – p. Adam Kowalski,
♦  Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) – p. Marta Szugajew, p. Sylwia Salamon,
♦  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu – p. Katarzyna Kucharska,
♦  Biuro Prasowe – p. Olga Laska.

Prosimy o zgłaszanie do pani Marty Szugajew (e-mail: marta.szugajew@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 487) przypadków agresji i nienawiści w stosunku do studentów zagranicznych.

Biuro Współpracy z Zagranicą współpracuje ponadto z:

  1. Komisją Rektorską ds Przeciwdziałania Dyskryminacji, kontakt:  dr Julia Kubisa.
  2. Biurem Promocji – p. Mieszko Czerniawski
  3. Welcome Point – p. Katarzyna Basisty

 

Ankieta „Równość na UW”

 

Konferencje, wydarzenia
  Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję pt. „Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich„, 11 stycznia 2019 r.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję pt. „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”.

 

Akty prawne (wewnętrzne regulacje związane z zachowaniem w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa  w Uniwersytecie Warszawskim)

  ZARZĄDZENIE NR 1 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach i na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

♦  ZARZĄDZENIE NR 49 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

  ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na Uniwersytecie Warszawskim w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzeniu stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

 

Publikacje

Ulotki antydyskryminacyjne na UW
„Równi”, Zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej [PL] [EN]
Poradnik antydyskryminacyjny

 

Kursy

  Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW
  e-learningowy kurs równościowy

 

Polecane linki

♦  RÓWNOWAŻNI – równościowa strona UW
  Centrum Badań nad Uprzedzeniami
  Podstawowe definicje
  Informacyjny Serwis Policji
  Apel Prezydium KRASP