Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

 

1. Programy zarządzane przez FRSE, w tym program Erasmus+

Szczególowe informacje można również znaleźć na stronie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA)

  Wsparcie mobilności akademickiej

  Programy wspierające nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod katem oferowanych programów oraz przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia

  Inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej

  Polskie Biuro CEEPUS

  Upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP

3. Fundusz Wyszehradzki

4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”

6. Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2008-2016