Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez FRSE, w tym program Erasmus+

Szczególowe informacje można również znaleźć na stronie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA)

  Wsparcie mobilności akademickiej

  Programy wspierające nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod katem oferowanych programów oraz przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia

  Inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej

  Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
Oferta w ramach programu CEEPUS jest dostępna tutaj.

  Upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP

  Wymiana bilateralna naukowców
Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

  • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 02.07.2018 do godziny 15.00
  • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
  • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
  • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
  • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00

3. Fundusz Wyszehradzki

4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”

6. Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2008-2016