Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w tym program Erasmus+

Szczególowe informacje można również znaleźć na stronie FRSE oraz Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

  Wsparcie zdolności instytucjonalnych uczelni w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej

 • Welcome to Poland – Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy.
  Projekt koordynowany przez Biuro ds. Wspomagania Rozwoju.
  Kontakt do Biura: Katarzyna Kotowska, Katarzyna.Kotowska@adm.uw.edu.pl, Tel. 22 55 23 351

  Wsparcie mobilności akademickiej

  Programy wspierające nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod katem oferowanych programów oraz przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia

  Inicjowanie i wspieranie mobilności studenckiej

  Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
Oferta w ramach programu CEEPUS jest dostępna tutaj.

  Upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP

  Wymiana bilateralna naukowców
Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

 • Program wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską – nabór wniosków od 14.06.2018 do 31.07.2018, do godziny 15.00.
 • Program wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 25.07.2018, do godziny 15.00.

Wypełnione dokumenty:

prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (do pani Katarzyny Kozdry, pokój 24 w Pałacu Kazimierzowskim) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na udział w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z obecnymi wymaganiami NAWA.

 1. Konto można założyć pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login. Prosimy o zakładanie kont na adres email założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
 2. Maksymalny rozmiar załącznika „opis planowanych zajęć” to 2MB. NAWA zaleca skanowanie obszernych dokumentów w czerni i bieli w rozdzielczości 20ppi.
 3. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
 4. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.
 5. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez uczelnię w tym programie. Z jednego konta można wysłać więcej niż jeden wniosek w ramach konkursów Wymiany Bilateralnej Naukowców. Wnioski nie mogą jednak dotyczyć tych samych projektów.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

3. Fundusz Wyszehradzki

4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”

6. Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2014-2018