Programy międzynarodowe

Poniżej znajdują się informacje o programach międzynarodowych będących w kompetencjach Biura Współpracy z Zagranicą.

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

1. Programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w tym program Erasmus+

Szczególowe informacje można również znaleźć na stronie FRSE oraz Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

2. Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

  Harmonogram realizacji programów NAWA w 2019 roku.

♦  Wymiana bilateralna naukowców

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NAWA w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Wniosek o wyrażenie zgody na udział w projekcie z podpisem dziekana lub prodziekana prosimy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą (do pani Katarzyny Kozdry, pokój 29c w Pałacu Kazimierzowskim) najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków w NAWA. Koordynator projektu wskazany we wniosku o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie otrzyma stosowne pełnomocnictwo Rektora UW do złożenia wniosku w systemie elektronicznym NAWA, zgodnie z wymaganiami NAWA.

  1. Konto można założyć pod adresem: https://programs.nawa.gov.pl/login. Prosimy o zakładanie kont na adres email założony w domenie uniwersyteckiej. Formularz wniosku znajduje się w górnej zakładce „Projekty i wnioski”, gdzie należy wybrać zakładkę „Złóż nowy wniosek”, a następnie wybrać odpowiedni konkurs.
  2. NAWA rozpatruje tylko wnioski złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego imiennym pełnomocnictwem Rektora UW.
  3. System nie przewiduje wycofania wniosku – jeżeli przez przypadek zostanie wysłany wniosek niekompletny, to nie ma możliwości jego wycofania, ani uzupełnienia. Takie wnioski nie będą oceniane w konkursie. Przed wysłaniem wniosku można go bez żadnych konsekwencji usunąć z listy wniosków.
  4. Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków składanych przez uczelnię w tym programie. Z jednego konta można wysłać więcej niż jeden wniosek w ramach konkursów Wymiany Bilateralnej Naukowców. Wnioski nie mogą jednak dotyczyć tych samych projektów.
  5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem NAWA wskazanym w zaproszeniu do składania wniosków dla danego kraju.

  Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (kontakt: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl)
Przewodnik 2019-2020 

3. Fundusz Wyszehradzki (kontakt: katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl)

4. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (kontakt: anna.sadecka@adm.uw.edu.pl)

5. Wyszukiwarka ofert stypendialnych „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”