Programy edukacyjne

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza do zapoznania się z programami zarządzanymi przez FRSE, w szczególności Erasmus+. Szczególowe informacje można również znaleźć na stronie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

♦ Projekty edukacyjne i mobilnościowe, w których uczestniczył Uniwersytet Warszawski w latach 2008-2016

UWAGA!
W sprawach dotyczących projektów:

  1.  edukacyjnych i mobilnościowych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Zagranicznej (piotr.serafin@adm.uw.edu.pl i/lub anna.sadecka@adm.uw.edu.pl);
  2.  badawczych, w tym finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Badań;
  3.  finansowanych z funduszy strukturalnych, prosimy o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju.