Dane do projektów

Na przystąpienie do projektu musi wyrazić zgodę prawny przedstawiciel uczelni tj. prorektor ds. badań naukowych i współpracy (zob. poniżej C.5.4.).
W związku z tym należy wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie.
Wniosek i pozostałą dokumentację dotyczącą projektu należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą.

1. Prezentacje FRSE (Narodowa Agencja Programu Erasmus+):

2. Formularze do pobrania dla wnioskodawców:

https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en
http://erasmusplus.org.pl/eforms/

3. Terminy składania wniosków w poszczególnych akcjach i działaniach programu Erasmus+

4. Najczęściej zadawane pytania na temat projektów Akcji 1 i 2 oraz działań Jean Monnet finansowanych z programu Erasmus+
Wskazówki, jak wypełnić wniosek w działaniu Partnerstwa Strategiczne

5. Dane potrzebne do wypełnienia wniosku 2016 – Erasmus+ KA2

6. Szczegółowych informacji na temat Programu Erasmus + Szkolnictwo wyższe udzielają też pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji programu Erasmus +):

Anna Bielecka, Koordynator Zespołu (Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne), tel. 224-631-241, abielecka@frse.org.pl
Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, tel. 224-631-242, mczlonkowska@frse.org.pl
Katarzyna Żarek, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, tel. 224-631-246, klasota@frse.org.pl

7. Propozycja BWZ sposobu wypełnienia formularzy elektronicznych e-form(s):

 • Accreditation type: Erasmus Charter for Higher Education ERAPLUS-ECHE
 • Accreditation reference: PL WARSZAW01
 • Legal representative

  Title: Professor
  Gender: Male
  First Name: Maciej
  Family Name: DUSZCZYK
  Department : –
  Position: Vice-Rector for Research and International Relations
  E-mail:
  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
  Telephone 1: +48 22 55 20 350

  Contact Person
  (Dane osoby odpowiedzialnej za realizację projektu przez dany wydział /instytut/jednostkę UW).”

„Background and Experience

Please briefly present the partner organisation = University od Warsaw (propozycja BWZ)

University of Warsaw (UW, 1816) – a public research-oriented HEI, Poland’s largest & finest university. From its beginning has played a major role in the intellectual, political and cultural life of Poland, and is recognized worldwide as a leading academic centre in Central Europe.

21 faculties, 30 independent teaching & research units; 47,600 students (incl. 3,200 PhD), 3,400 post-diploma learners; 7,200 staff incl. 3,500 researchers/teachers; over 100 study fields in Humanities, Earth, Social, Natural Sciences at first/second/third cycles (Bachelor/Master /Doctoral levels), 5-year Master studies in Law, Psychology; 25 degree programmes in English; 29 Joint Master Programmes; over 2000 courses in foreign languages, vocational training, e-learning, summer education.

UW actively participates in EU programmes: a) Erasmus+ (mobility projects: 2,308 outgoing & incoming mobility flows in 2016/17); b) Erasmus Mundus (A1 – 2 projects ADVANCES, GEM; A2 – 31 projects with HEIs from Asia, Russia, Middle East, Latin America, coordinating 4 projects: SIGMA/ SIGMA Agile – Western Balkans, SALAM/SALAM 2 – Iran, Iraq, Yemen); c) in research- the most active Polish HEI (99 projects within 7th FP and 52 projects within Horizon 2020 in natural sciences, informatics, mathematics, economy, sociology, chemistry, technology transfer, psychology, modern languages); d) UW awarded with HR Excellence in Research; e) UW faculties obtained national and international accreditations such as EQUIS, AMBA, AASBI; f) 13 ERC Grants awarded to UW staff; g) UW – a member of international associations & networks, e.g. EUA, EUF, UNICA, HUMANE, NOHA, BUP, ASAIHL.

The quality of education assurance & enhancement system at UW is built with the observance of the autonomy & specific character of the UW units in the conviction that high quality is strengthened by self-evaluation, dialogue, cooperation, support & popularisation of the best & most effective solutions. Research on the conditions of education & recommendation of the actions influencing the enhancement of QA is conducted regularly by the University Team, Faculty Teams & Unit Teams for Quality of Education Assurance.

What are the activities and experience of the partner organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?
Wypełnia osoba odpowiedzialna za realizację projektu przez dany wydział /instytut/jednostkę UW

Has the partner organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?
YES

Please indicate: Uwaga! Ponieważ program Erasmus+ dotyczy kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu, poniżej podajemy listę wybranych projektów edukacyjnych lub tzw. „mobilnościowych” z 3 ostatnich lat według danych posiadanych przez BWZ [dane aktualne na 31.12.2017].

PART J – Other EU Grants
Please list the projects for which the organizations involved in this application have received financial support from EU programmes.

Year of Award
Programme / initiative
Ref. number / year of award
Beneficiary organisation (coordinating institution)
Title of the project
2017
Erasmus +, KA107
2017-1-PL107-037079
University of Warsaw
Mobility of students and staff between programme and partner countries – KA 107
2017
Erasmus+, KA 104 – Mobility project for adult education staff
2017-1-PL01-KA104-037729
University of Warsaw
Even more open
2017
Erasmus+, KA 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees
586619-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA1-JMD-MOB
Universidad de Deusto
NOHA-IHA+ Joint Master’s Degree Programme in International Humanitarian Action
2017
Erasmus+, KA3 – Support for Policy Reform
590192-EPP-1-2017-1-LU-EPPKA3-PI-FORWARD
European University Foundation
EWP2 – Erasmus Without Paper 2.0
2017
Erasmus+, KA2_KA201
2017-1-BE02-KA201-034755
Odesee vzw
BECERID – A Blog as open learning platform for the field of Early Choildhood Education about Researchand Innovation to support Disadvantaged and Diverse children
2017
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2017-1-HU01-KA201-035955
University of Miskolc
ENGaGE – Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners
2017
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2017-1- BE02-KA203- 034773
Gent University
e-QUATIC – On-line Quality Assessment Tool for International Cooperation
2017
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2017-1-PL01-KA202-038309
State Research Institute, Radom
CLIL-VET – Implementing the CLIL-VET model in vocational schools
2016
Erasmus +
2016-1-PL01-KA107-024870
University of Warsaw
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA 107
2016
Erasmus +
2016-1-PL01-KA103-023391
University of Warsaw
Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu KA103
2016
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2016-1-FR01-KA203-024267
University Paul Valery Montpellier
REALISE – Realising the potential of the international mobility of staff in higher education
2016
EP-08/2016-2017
EMCI – European Master in Conference Interpreting
2016
Creative Europe
31/2016
Universita di Roma Tor Vergata
SHARE – Shakespeare in Rome for Europe
2016
Erasmus +, KA107
2016-1-PL01-KA107-024870
University of Warsaw
Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi
2016
Erasmus+
579637-EPP-1-2016-2-DK-SPO-SCP
Danish Institute for Sports Studies / Play the Game
National Sports Governance Observer: Benchmarking sports governance across national boundaries
2015
Erasmus +, Key Action 3
562264-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Gent University
EWP – Erasmus without Paper
2015
Erasmus +, Key Action 2, Capacity Building
561640-EPP-1-2015-1-
AZ-EPPKA2-CBHE-JP
Khazar University
AESOP – Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position
2015
Erasmus +, KA 103
2015-1-PL01-KA103-014534
University of Warsaw
Erasmus – mobility project with programme countries KA103
2015
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2015-1-ES01-KA203-016351
Universitat Autonoma de Barcelona
INNOVARCH – Innovating Training Aims and Procedures for Public Archaeology
2015
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2015-1-PL01-KA203-016474
University of Warsaw
FAB – Formative Assesment Benchmarking for Foreign Language Learning and Teaching in Higher Education
2015
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2015-1-EL01-KA203-13988
University of Crete, Greece
ELBYSIER – Electronics beyond Silicon Era
2015
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2015-1-PL01-KA201-017100
Foundation of Institute of Mother and Child
EPI School – pokonajmy bariery razem
2015
Erasmus+ KA 2, Strategic Partnerships
2015-1-FR01-KA203-015303
International Exchange Erasmus Network
MappED
2015
Erasmus +, KA107
2015-2-PL01-KA107-022771
University of Warsaw
Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi
2015
Erasmus +
561847–EPP–1–2015–1–EL-EPPKA2-CBHE-JP
University of Macedonia
School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia,
Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)
2015
Erasmus +, Key Action 2, Capacity Building
561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
University of Macedonia
Trans2Work – School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia and Montenegro and Bosnia&Herzegovina
2014
Erasmus Mundus Action 2
2014-0848/001-001
University of Warsaw
SIGMA Agile – Critical Skills for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and EmployAbility in the Multicultural Environment of the Western Balkans
2014
Erasmus +, Jean Monnet Chair
2014-1465/001-001
University of Warsaw
Jean Monnet Chair „Europe 2020: The EU’s Opportunities and Challenges”
2014
Erasmus IP
10/2014
Universitaet Kaernten
The transition from school to work in present Europe: Challenges and solutions
2014
Lifelong Learning Programme
2013-3688/001-001
University of Gloucestershire
EU4SD – University Educators for Sustainable Development
2014
Erasmus +, KA 103
2014-1-PL01-KA103-000230
University of Warsaw
Erasmus + Mobility project with programme countries – KA 103
2014
DG INTE funded projects
EP 07/2014-2015
Charles University, Prague
EMCI – European Master in Conference Interpreting
2014
Erasmus +
388499-EPP-1-2014-2-FI-EPPKA3-PI-POLICY
CSC-IT-Centre for Science Ltd.-CSC
EMREX – Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies
2014
Jean Monnet Programme
553614-EPP-1-2014-1-IT-EPPJMO-NETWORK
Scuola Superiore Sant’Anna
EAD More EU – More Europe to overcome the crisis
2014
Jean Monnet Programme Chairs
553402-EPP-1-2014-1-PL-EPPJMO-CHAIR
University of Warsaw
EU2020 – Europe 2020: The EU’s Opportunities and challenges