ERASMUS Mobilność 2014/2015
Praktyki zagraniczne dla absolwentów

 1. Szczegółowe informacje nt. ubiegania się przez absolwentów UW o fundusze Erasmus na praktyki zagraniczne zostaną ogłoszone we wrześniu 2014 r.
 2. O fundusze Erasmus będą mogły ubiegać się osoby, które przystąpiły do obrony po 01.06.2014r.
 3. Wymagany okres trwania praktyki  –  60 dni (nie później niż do 30.09.2015 r.).
 4. Przewidywana wysokość indywidualnego wsparcia finansowego Erasmus:
  • a)     600 EUR – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • b)    500 EUR – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • c)     400 EUR – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. + 48 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 07.08.2014
(Komunikat nr 13/14/SMPA/2014/2015)


Data publikacji: 07 sierpnia 2014