Stypendium na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto
Joanna DeMone Visiting Graduate Student Award

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.

Stypendium Joanny DeMone to inicjatywa kierowana do humanistów studiujących na studiach doktoranckich lub magisterskich uzupełniających na polskich uczelniach. Kandydatury młodych badaczy zainteresowanych katolickim dziedzictwem kulturowym będą wzięte pod szczególną uwagę.

Kandydaci mogą składać wnioski na pobyt 12- lub 24-tygodniowy.Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września do połowy maja.
Stypendium pokrywa koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium zależeć będzie od długości pobytu.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w języku angielskim do 28 lutego 2019 r.:

  • list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację o zainteresowaniach naukowych kandydatki / kandydata, a także o pomysłach na na warsztaty kulturowe dla studentów UoT oraz na wdrożenie rezultatów jej / jego badań do Programu Polonistyki. Prosimy też o umieszczenie pomysłów;
  • CV naukowe;
  • opis projektu (research proposal), który kandydat/ka chciał(a)by zrealizować na Uniwersytecie Torontońskim;
  • dwa listy polecające (od promotora i innego pracownika naukowego);

Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: polish.program@utoronto.ca. Bliższych informacji udziela prof. Łukasz Wodzyński: lukasz.wodzynski@utoronto.ca.

Wyniki konkursu zostaną ̨ogłoszone na w połowie marca 2019 roku.


Data publikacji: 08 stycznia 2019