Zhejiang University – szkoła letnia 2019

Kraj: Chiny
Uczelnia: Zhejiang University
Adres strony internetowej: http://www.zju.edu.cn/english/
Okres wyjazdu: 18.07 – 13.08.2019
Cel pobytu:
szkoła letnia 2019 ZJU Scholars Summer Research Program
Liczba stypendiów:
do 2 – decyzję o przyjęciu podejmuje strona chińska
Wysokość stypendium:
decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje strona chińska
Uprawnione jednostki UW:
zgodnie z 2019 ZJU Scholars Summer Research Program Information
Warunki finansowe:
 • Stypendium pokrywa: opłatę rejestracyjną i udział w szkole letniej, koszty zakwaterowania w pokoju 2-osobowym,
  stypendium 2800 RMB (ok. 400 USD).
 • Pozostałe koszty, w tym koszty podróży, ubezpieczenia i utrzymania pokrywa student.
Wymagane dokumenty:
 1. Pozwolenie na wyjazd podpisane przez dziekana/prodziekana wydziału lub kierownika w przypadku samodzielnej jednostki UW.
 2. List motywacyjny w języku angielskim.
 3. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie min.
 4. Dokumenty wymagane przez stronę chińską: zgodnie z 2019 ZJU Scholars Summer Research Program Information.
  –  Letter of Approval
  –  Application for ZJU Scholars Summer Research Program 2019
  –  Scholars Nomination Sheet
Termin składania wniosków do BWZ: 27 lutego 2019
Uwagi:
 • Zakwalifikowane osoby otrzymują oficjalne zaproszenie, uprawniające do ubiegania się o wizę na studia.
 • Organizacją wizy osoby wyjeżdżające zajmują się samodzielnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje uczelnia przyjmująca.
Koordynator wymiany: Jolanta Stelmaszczyk
e-mail: jolanta.stelmaszczyk@adm.uw.edu.pl
tel.: 22 55 24 067
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski
pokój 24, pon. – czw. 9.30 – 14.00

 


Data publikacji: 08 stycznia 2019