Wydział Artes Liberales zaprasza polskich i zagranicznych studentów na cykl warsztatów na temat komunikacji międzykulturowej pod nazwą „Spotkania międzycywilizacyjne”, podejmujące temat różnic między cywilizacją Wschodu i Zachodu:

  1. Spotkania międzycywilizacyjne: Orientalizm dzisiaj – seminarium warsztatowe, prowadzone przez prof. Zoję Morochojewą i prof. Szymona Wróbla, ma charakter dialogu na tematy związane ze współczesnym orientalizmem; zajęcia odbywają się w co drugą środę (nieparzyste) w godz. 13.15-14.45 oraz 15.00-16.30 w czytelni 1,  Artes Liberales, Nowy Świat 69;
  2. Spotkania międzycywilizacyjne – seminarium warsztatowe, prowadzone wymiennie przez prof. Zoję Morochojewą i dr Matyldę Urjasz-Raczko, odbywa się w Sali 28, Artes Liberales w każdy piątek w godz. 15.00-16.30; na zajęciach podejmowane są tematy związane ze spotykaniem się odmiennych cywilizacji na przestrzeni wieków;
  3. Wymiar Cywilizacyjny Euro-Azji: czas i jednostka ludzka – seminarium warsztatowe prowadzone przez prof. Zoje Morochojewą w Sali 28, Arte4s Liberales w każdy czwartek w godz. 16.45-18.15.

Data publikacji: 10 października 2018