Zakończył się konkurs uzupełniający dla pracowników UW o stypendia na wyjazdy do krajów partnerskich w celu prowadzenia zajęć oraz w celach szkoleniowych (rok akademicki 2017/2018) realizowane w ramach projektu Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107 2016).

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:
Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA):

  • Albania, University of Shkodra: prof. dr hab. Piotr Dyczek, Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej / Instytut Archeologii
  • Chiny, China University of Political Science and Law: dr Jan Rudnicki, Wydział Prawa i Administracji
  • Jordania, University of Jordan: dr Anna Dudek, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Kanada, University of British Columbia: dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Wydział Orientalistyczny
  • Stany Zjednoczone, Northeastern Illinois University: dr hab. Tomasz Łysak, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):

  • Izrael, The Hebrew University of Jerusalem: mgr Marta Dudzik-Rudkowska, Wydział Orientalistyczny
  • Izrael, The David Yellin Academic College of Education: mgr Małgorzata Wróblewska, Wydział Orientalistyczny

Szczegółowe informacje o projekcie Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2016 a także procedura i kryteria kwalifikacji.


Data publikacji: 12 marca 2018