Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieci CENTRAL skupiającej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych.

Termin składania wniosków – 15 kwietnia 2018 r.
Termin realizacji projektów – drugie półrocze 2018 r.
Więcej informacji

Osoba kontaktowa: Piotr Serafin, tel. 22 55 24 078, piotr.serafin@adm.uw.edu.pl  (BWZ UW)


Data publikacji: 28 lutego 2018