Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na dwa spotkania dotyczące wnioskowania o projekty typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie wniosków 2018. Oba spotkania odbędą się w Warszawie, dzień po dniu. Na spotkania obowiązuje oddzielna rejestracja online (linki poniżej). O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

W konkursie 2018 Polska będzie dysponować kwotą ok. 3,9 mln euro na realizację projektów typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – jest to wzrost o ok. 600 tys. w stosunku do roku poprzedniego.

A.  6 lutego 2018 r.spotkanie informacyjne Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie wniosków 2018 (liczba miejsc – ok. 120);
B.  7 lutego 2018 r.warsztaty „Jak dobrze przygotować projekt typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2018 r.” (liczba miejsc – ok. 50).

———————————————————————

A.  6 lutego 2018 r.
spotkanie informacyjne umożliwiające uzyskanie wiedzy ogólnej na temat Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego

Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat Partnerstw strategicznych, które pomogą w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów programu, wynikające z doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Spotkanie jest skierowane do:

  • pracowników uczelni zainteresowanych składaniem wniosku w imieniu swojej instytucji w konkursie w 2018 r.;
  • przedstawicieli instytucji, które w poprzednich edycjach konkursu składały wniosek i nie otrzymały dofinansowania, a chciałyby ponownie zawnioskować;
  • przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, którzy biorą udział w przygotowywaniu wniosków lub doradzają innym pracownikom ich instytucji.

Program spotkania.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 6 lutego poprzez tę stronę internetową do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 stycznia 2018 r.   

Strona internetowa wydarzenia

———————————————————————–

B.  7 lutego 2018 r. – warsztaty
„Jak dobrze przygotować projekt typu Partnerstwa strategiczne”

Celem warsztatów jest:
•    umożliwienie uczestnikom głębszego zrozumienia kryteriów oceny jakościowej wniosków typu partnerstwa strategiczne;
•    dyskusja nad przykładami zapisów we wnioskach;
•    omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich uniknąć.

Uwaga! Przedmiotem warsztatów nie będzie:
•    pisanie wniosków, które będzie można złożyć w konkursie wniosków 2018;
•    omawianie przykładowych zapisów z wniosków, które mają być złożone w konkursie 2018 r.

Warsztaty są skierowane do:
•    osób planujących składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie 2018 r.,
•    osób, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego i chcą dowiedzieć się więcej o kryteriach oceny jakościowej,
•    uczestników spotkania informacyjnego 6 lutego 2018 r., w trakcie którego zasady tego typu projektów będą wyjaśnione,
•    osób, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały dofinansowania.

REJESTRACJA NA WARSZTATY 7 lutego poprzez tę stronę internetową do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 stycznia 2018 r.
Program spotkania.

Strona internetowa wydarzenia

———————————————————————–

Spotkania odbędą się w Warszawie, w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 (w pobliżu Dworca Centralnego).
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Przed spotkaniem uczestnicy powinni zapoznać się z „Przewodnikiem po Programie Erasmus+” – z częścią poświęconą Partnerstwom strategicznym (wersja angielska – nadrzędna, wersja polska).


Data publikacji: 11 stycznia 2018